Начало Новини Актуално Община Стара Загора разработва устойчив модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с евр

Община Стара Загора разработва устойчив модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско финансиране

Актуално
1социални жилищаОбщина Стара Загора разработва устойчив модел за повишаване на жизнения стандарт на хора в неравностойно положение с европейско финансиране. Първата стъпка е осигуряването на достъп до съвременни жилища, които ще създадат предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.
Това стана ясно по време на публичното представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект Изграждане на социални жилища в град Стара Загора, който включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. Мусала 26 (бивша Метрология) и обособяването на 69 съвременни социални жилища, от които 42 двустайни апартаменти, 19 едностайни и 8 гарсониери. Предоставяната социална услуга ще осигури подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групив неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, както и социално приобщаване на ползвателите.
Социалните жилища по проекта не се включват в общия общински жилищен фонд и се управляват в съответствие с изискванията на програмата за срока на поетите ангажименти по нея. С реализацията на проекта ще бъдат осигурени нормални условия за живот на над 150 души. Те ще живеят в комплекс от затворен тип, с охрана, денонощно видеонаблюдение, паркоместа и др. екстри. Апартаментите ще бъдат мебелирани и ще се обитават за срок от 3 години. Ще се заплаща наем до 80% от моментния наем за общинско жилище, който е 60 лв. Зам.-кметът по хуманитарните дейности Иванка Сотирова, акцентира на факта, че ползвателите ще сключват договори с общината и ще поемат конкретни ангажименти за социална реализация – посещение на образователна институция от децата в училищна възраст; включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината; включване в програми за социална интеграция; лицата трябва да имат избран личен лекар, а родителите ще са длъжни да водят децата си на имунизации и проверка на здравния им статус.
От името на СНЦ „Свят без граници“ Милена Илиева определи проекта като една от първите крачка в грижата на общината за социално слабите и уязвимите хора в обществото. Тя обеща съдействие на институцията и занапред. „Да имаме повече отговорности и тогава да се позоваваме на правата си“, призова Илиева.
Целеви групи на проекта са бездомни хора, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване.

Още новини