Начало Новини Актуално Община Стара Загора представи Стратегия за учене през целия живот

Община Стара Загора представи Стратегия за учене през целия живот

Актуално

Иванка Сотирова представи Стратегия за развитие на ученето през целия живот в Стара Загора

Ученето през целия живот е европейска перспектива, която акцентира най-вече върху формалното и неформалното образование. Нашата цел е да направим ученето осъзнато, заяви при представянето на Стратегията за развитие на ученето през целия живот в Община Стара Загора (2013 - 2020 година) ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова.

По думите й, в последните статистики за България резултатите са много застрашителни. Нашата страна е отстъпила от позициите си и напоследък все повече са неграмотните и полуграмотните, а динамичното развитие на съвременния свят предполага придобиването на повече умения и компетентности, независимо от полученото формално образование.

Стратегията за развитие на ученето през целия живот в община Стара Загора цели да се създадат условия всеки гражданин да развие личностните си и професионални знания, умения и способности, за да подобри благосъстоянието си и да допринесе за развитие на конкурентоспособността в региона, обясни при представянето ръководителят на екипа инж. Мария Каменова, гл. секретар на Националната агенция за професионално образование и обучение. Стратегията е изпълнена по проект, осъществяван с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма Учене през целия живот – Регионални стратегии за валидиране на учене и образование, REZOLVE.

Основната цел на проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии, матрици, наръчник, ръководства и др. помощни средства, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни Стратегии за развитие на ученето през целия живот и в същото време да стимулират процеса по валидиране на предходно придобити знания и умения от страна на жителите на съответната територия.

Данните показват, че делът на гражданите в страната през 2009 г. на възраст 25 - 64 г., участвали в различни програми за образование, е само 1,4%, което е 7 пъти по-малко от страните в ЕС. През 2010 г. процентът е бил 1,6, а през 2011 г.- малко по-висок. Стратегията за учене през целия живот е важно условие за постигане на нормата от 15%, която трябва да достигнем, съгласно изискванията на Евросъюза.

Мария Каменова представи авторите на стратегията - Национална агенция професионално образование и обучение, Институт за подготовка на служители в международни организации, КТ Подкрепа,  Институт за следдипломна квалификация при УНСС, отдел Образование в Община Стара Загора и Бюрото по труда. Подкрепата на кмета Живко Тодоров и председателя на Общински съвет - Стара Загора Емил Христов беше важна предпоставка за успешния старт при разработването, подчерта инж. Каменова.

Още новини