Начало Новини Актуално Община Стара Загора получава за отделението по лъчелечение близо 6,5 млн. лева

Община Стара Загора получава за отделението по лъчелечение близо 6,5 млн. лева

Актуално
Задравеопазване

Над 380 млн. лева са предвидени за инфраструктура и оборудване в сектора здравеопазване. С тях ще подкрепим реформата в сектора и ще финансираме целенасочено конкретна област за осигуряване на по-голям ефект. За първи път от много години влагаме такава значителна сума. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в Благоевград.

Там тя връчи чекове на представителите на общините, които ще се възползват от схема за обновяване на общински болници. Със 140 млн. лева, предвидени за държавни болници, ще бъдат изградени онкологични центрове в големите градове на страната, допълни министър Павлова, съобщиха от пресцентъра на ръководеното от нея министерство.

Проектите ще осигурят нова съвременна медицинска апаратура, което означава по-добро здравно обслужване и повече излекувани хора, заяви Атанас Камбитов, кмет на Благоевград.

88,4 млн. лева ще бъдат вложени в обновяването и оборудването на 18 болници в цялата страна. Средствата се осигуряват по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г. (ОПРР). Схемата BG161PO001/1.1-11/2011 Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации беше публикувана през януари 2011 г.

По нея са одобрени общо 18 проектни предложения. 9 от тях са в рамките на компонент 1 - Комплексни онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания, и още 9 - по компонент 2 - Големи общински болници.

Конкретните лечебни заведения и проекти, които ще получат финансиране, са, както следва:

1. Община Стара Загора ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център - Стара Загора в размер на 6 455 462 лева.

2. Община Пловдив ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД  в размер на 6 500 000 лв.

3. Община Благоевград ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Ремонт и оборудване СБАЛО Свети Мина - Благоевград в размер на 5 920 989 лв.

4. Община Хасково ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково ЕООД – гр. Хасково в размер на 6 228 137 лв.

5. Община Шумен ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен в размер на 6 475 354 лв.

6. Община Бургас ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център - Бургас в размер на 6 143 432 лв.

7. Община Враца ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца в размер на 6 052 107 лв.

8. Община Русе ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център - Русе в размер на 6 500 000 лв.

9. Столична община ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД гр. София в размер на 5 615 838 лв.

10. Община Свищов ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ Д-р Димитър Павлович гр. Свищов в размер на 3 588 923 лв.

11. Община Лом ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Технологично обновление на МБАЛ Св. Николай Чудотворец – гр. Лом в размер на 3 429 544 лв.

12. Община Карлово ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в Община Карлово чрез модернизация на МБАЛ Д-р Киро Попов - Карлово ЕООД в размер на 3 723 474 лв.

13. Община Балчик ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ - Балчик за оборудване със специализирана апаратура  в размер на 3 683 921 лв.

14. Община Велинград ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ Велинград в размер на 3 554 079 лв.

15. Община Гоце Делчев ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Преустройство и преоборудване на помещения в МБАЛ Иван Скендеров, гр. Гоце Делчев в размер на 3 634 402 лв.

16. Община Казанлък ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ д-р Христо Стамболски ЕООД гр. Казанлък в размер на 3 661 757 лв.

17. Община Самоков ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ - Самоков в размер на 3 497 207 лв.

18. Община Сандански ще получи безвъзмездна финансова помощ по проект Обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач, Сандански в размер на 3 739 152 лв.
В процес на оценка е още едно проектно предложение по схемата - на община Велико Търново.

 

Още новини