Начало Новини Актуално Община Стара Загора получава безвъзмездно имоти от държавата

Община Стара Загора получава безвъзмездно имоти от държавата

Актуално
Неолитни жилища

Община Стара Загора получи безвъзмездно 4 имота от Министерството на културата. Това реши правителството на последното си заседание. Това са двата антични комплекса – при Западната порта и в южната част на крепостта Августа Траяна. Общината ще стопанисва още Античната подова мозайка на бул. Ген. Столетов и Неолитните жилища.

Това стана възможно след като през юни миналата година областният управител Йордан Николов издаде за имотите актове за публична държавна собственост, с които се предоставят правата на управление на Министерството на културата, съобщиха от пресцентъра на областна администрация Стара Загора.

След негово мотивирано предложение и решение на общинския съвет, последва решение на Министерски съвет, с което се отнема поради отпаднала нужда от Министерството на културата правото на управление на имотите.
Те се предоставят безвъзмездно за управление на община Стара Загора  при спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство и определените от министъра на културата разписания за опазване за срок от 5 години. Историческите обекти се включват в рамките на проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.

Предстои областният управител на област Стара Загора да сключи договор с кмета на община Стара Загора, в който да се уредят правата и задълженията на двете страни, да организира предаването и приемането на имотите в едномесечен срок с протокол, и да отрази промяната в актовете за публична държавна собственост.

Още новини