Начало Новини Актуално Община Стара Загора получава 52 млн. лева за Регионалното съоръжение за битови отпадъци

Община Стара Загора получава 52 млн. лева за Регионалното съоръжение за битови отпадъци

Актуално
терен за съоръжението за битови отпадъци Ракитница

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за изграждане на Регионално съоръжение за битови отпадъци. На него ще се третира сметта на още 11 общини - Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица, съобщиха от ръководството на управляващия орган. Проектът е на стойност 52 млн. лева и от него ще се възползват 347 000 жители.

Предстои подписване на договора от министъра на околната среда и водите и бенефициента. В средата на януари Община Стара Загора спечели делото за изграждането на Регионално депо за отпадъци край Ракитница, припомниха от пресцентъра на Общината. Проектът получи зелена светлина, след като ВАС отхвърли жалба на Инициативния комитет от селото срещу решението по ОВОС.

Върховният административен съд на България, в съдебно заседание на 12 декември 2011 година, отхвърли жалбата на Инициативен комитет от Ракитница, подадена от председателя Генчо Иванов против решение по оценка на въздействието върху околната среда от 17 септември 2010 г. на директора на РИОСВ - Стара Загора, като неоснователна.

Върховният административен съд разгледа жалбите на Регионалната инспекция по околната среда и водите и Община Стара Загора по Решение No 154 от 04.07.2011 г. на Административен съд - Стара Загора. С него се отменя като незаконосъобразно решението по оценка на въздействието върху околната среда от 17.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците край Ракитница.

Целта на процедурата по Оперативна програма Околна среда, по която е одобрен проектът, е да се подпомогнат регионите за намиране на трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирано на територията им. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. По нея ще бъдат изградени още 12 регионални депа в страната. Индикативният максимален размер на БФП по процедурата възлиза на 219 340 689 лева и при добре обоснована необходимост е възможно да бъде увеличен.

Още новини