Начало Новини Актуално Община Стара Загора подписа договора със Загорастрой за ремонтите на учебни заведения

Община Стара Загора подписа договора със Загорастрой за ремонтите на учебни заведения

Актуално

На 10 март се подписа договор между Община Стара Загора и Загорастрой ДЗЗД - Стара Загора. Дружеството спечели изпълнението на обществена поръчка Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на Община Стара Загора по договор BG161PO001/1.1-01/2007/016 с ОПРР за сумата от 3 849 301,17 лева, съобщиха от пресцентъра на общината.

Преди полагането на подписите проф. Танчев отбеляза, че изпълнението на проекта За децата на Стара Загора – с отговорност и любов е фокусирало общественото внимание. Голям е интересът към участника, спечелил поръчката и към условията, които той предлага. Определенията на КЗК и ВАС и решението на КЗК по същество констатираха законосъобразност на решението на кмета на Общината за класиране на участниците в обществената поръчка и на отказа за налагане на временна мярка спиране на процедурата.
Проф. Танчев изрази надежда, че с подписването на договора между Община Стара Загора и Загорастрой ДЗЗД - Стара Загора ще се навакса пропуснатото време, поради обжалване решението на кмета и реализацията на проекта ще бъде доведена до успешен финал. Проф. Танчев не скри опасенията си от кратките срокове, в които трябва да се приключат проектните дейности и изрази надежда, че Загорастрой ДЗЗД - Стара Загора ще работи прецизно и качествено, стриктно спазвайки договорените условия и изискванията на ОПРР.
Инж. Иван Гавриков – Управител и представляващ дружеството, увери кмета на Община Стара Загора, че дружеството има волята и желанието и разполага с необходимата техника и човешки ресурси да изпълни договора съобразно условията. Инж. Гавриков заяви, че разполага с високо квалифициран и надежден екип, който е добре запознат с изискванията на ЕС за изпълнение на инфраструктурни. Управителят на Загорастрой ДЗЗД - Стара Загора увери кмета на Община Стара Загора, че от този момент екипите на Общината и на дружеството ще действат координирано и няма да дадат повод за атаки срещу Община Стара Загора. В най-кратък срок ще се състави линеен график на дейностите за всеки един от 9-те обекта.
Проф. Танчев припомни, че проектът е много специфичен и труден за изпълнение, поради това, че бенефициентите по него са деца от 3 ясли, 4 детски градини и 2 от най-големите училища в град Стара Загора. Община Стара Загора и Загорастрой ДЗЗД - Стара Загора ще създадат перфектна организация за пребазиране на учебните заведения, поради извършване на строително-ремонтни дейности, с оглед минимизиране на евентуалното напрежение. Освен това проектът се финансира от ОПРР и всяка една стъпка по организацията, пребазирането на заведенията и хода на ремонтните работи ще се съгласува с Управляващия орган. Проектът е обект на непрекъснат мониторинг и контрол от страна на ОПРР, което ни задължава да бъдем стриктни, прецизни и екипни в действията си.
Ще припомним, че конфликт на интереси и връзка между председателя на комисията по избор на изпълнител по обществена поръчка и класирания на първо място, установиха в хода на обществено наблюдение от асоциация Електронно наблюдение по поръчка на Камарата на строителите в Стара Загора.
Консорциум Загоратранс е избран за изпълнител на поръчка Реконструкция и обновяване на учебни заведения на територията на Община Стара Загора. Парите за проекта са от Европейския съюз по Оперативна програма Регионално развитие в размер на над 5 млн.лв.
Дни преди общината да обяви победителя в края на 2009 г., от Областното представителство на Камарата на строителите декларираха пред медиите своето остро несъгласие с непрозрачния начин на провеждане на предварително нагласената обществена поръчка.
Марин Божков от асоциация Електронно наблюдение обяви, че зам.-кметът на община Стара Загора Мария Динева, която е председател на тръжната комисия, е във фактическо съжителство с лице, което има трайна бизнес обвързаност със спечелил търга. В консорциумът-победител влизат фирмите Стубел М - Стара Загора със собственик Михаил Михайлов, и Монолит - Хасково. Тя е собственост на бившия депутат от Български народен съюз Иван Стаматов, чийто колега по парламентарна банка е старозагорският екснароден избраник - земеделецът Евгений Жеков.
В търга ремонтите на детски заведения са участвали 19 фирми и консорциуми, от тях са допуснати само Загорастрой и ИНСО - София. Победителят е дал оферта от 3,849 млн. лв. без ДДС и срок за изпълнение 1 месец.
Това е абсурден период за изпълнение на поръчката, заявиха от Камарата на строителите. Според тях, за да се вместят в 30 дни, двете фирми трябва да имат общо 1062 работици. Според регистъра на строителите, обаче, в края на миналата година Стубел М е разполагал 50 души, а Монолит - с 330.
Мария Динева не е декларирала тези обстоятелства, няма реакция и от страна на кмета на общината проф. Светлин Танчев, казаха от от организацията, извършваща обществено наблюдение.
По случая с обществената поръчка за избор на изпълнител е образувано досъдебно производство.

Още новини