Начало Новини Актуално Община Стара Загора подаде 75 проектни предложения за включване в първия етап на процедурата за обновяване на жилищните

Община Стара Загора подаде 75 проектни предложения за включване в първия етап на процедурата за обновяване на жилищните сгради

Актуално

Два дни преди изтичане на крайния срок Община Стара Загора подаде документите на желаещите да се включат в първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I", финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. 75 са допустимите многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Те са на обща стойност 117 363 906.68 лева и РЗП 383 973.16 кв.м. жилищна площ.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ, а основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради. Това включва достигане на клас на енергопотребление „В" на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, както и редуциране на емисиите на парникови газове. С изпълнението на мерките се цели постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, подобряване на условията и качеството на живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Ще има прием на проекти и по втори етап от реализирането на подмярката, но в него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура. Кандидатстването ще приключи на 31.12.2023 г.

 

Още новини