Начало Новини Актуално Община Стара Загора планира близо 80 млн. лева бюджет за 2012 г.

Община Стара Загора планира близо 80 млн. лева бюджет за 2012 г.

Актуално
Община Стара Загора

Предвидените приходи в бюджет 2012 на община Стара Загора възлизат на 79,5 млн. лева. Приходите от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности са в размер 42,7 млн. лева. Приходите за финансиране на местни дейности – 36,8 млн. лева. Планираните разходи за 2012 година са в размер на 78,5 млн. лева. Преходният остатък от 2011 година е 2,3 млн. лева.

Общите приходи по бюджета на общината за 2011 година възлизат на 80,1 млн. лева. Спрямо уточнения годишен план - 84,5 млн. лева, общите приходи са изпълнени 94.3%.

Общият размер на разходите по бюджета на общината за 2011 година възлиза на 76, 5 млн. лева, или 90.15% от предвидените за периода.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани обществеността, представители на бизнеса и на НПО на обсъждане на проекта на бюджета за 2012 година, изпълнението на бюджета за 2011 година и на обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора за 2012 година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27 януари от 15:00 до 17:00 часа в зала Славейков на Община Стара Загора.

* * *

С близо 80 милиона лева ще разполага Община Стара Загора за 2012 година

При формирането на бюджет 2012 г. се допитахме през изминалите месеци до гражданите и представителите на различни институции. Той е изработен в диалог с всички тях, каза кметът Живко Тодоров преди първото публично обсъждане на проекта за Бюджет 2012 на общината. Ще спазваме стриктна финансова политика. Приходната част в бюджета е реалистично заложена при запазване на данъчната тежест.

За 2012 г. целта ни е усвояването на максимален размер на средства по европейски програми. Включили сме поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проекти. В момент на финансова криза единствената възможност за свежи пари са именно европейските фондове, подчерта градоначалникът.

ОбС на Стара Загора одобри новата структура на общината. Целта на промените е данъкоплатците да не издържат прекомерна администрация, а средствата да се насочват към други дейности.

Предложеният проект за бюджет е в размер на 79 489 000 лева, в т.ч. за делегираните държавни дейности 42 598 000 лв. и за местни дейности  36 891 000 лева. За дофинансиране на делегираните държавни дейности  е предвиден ресурс от 763 000 лева за сметка на приходите от местни данъци и такси.

Най-много средства в бюджета – над 31 млн. лева са предвидени за Образование, повече от 13,8 млн. лева е перото за Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и околна среда, веднага след тях е сектор Социално осигуряване и социални домове с около 6 ,7 млн. лева. Общо 3 843 217 лева предвижда перото Здравеопазване. За капиталови разходи в Образованието са заделени 660 803 лева.

Близо 17 млн. лв. заделя общината за приоритетни направления като чистота – 7,7 млн. лева,  рехабилитация на улична мрежа – 3 млн. лева, улично осветление  - 1,7 млн. лева, облекчение за пътуванията на инвалиди, пенсионери  и ученици – близо 1,2 млн. лв. и ремонт на общинска пътна мрежа – 300 000 лева. За Поддръжка на спортни бази и спортен календар са включени 1,2 млн. лева, за Озеленяване 800 000 лева, а за Културен календар  - 450 000 лева.

Главният финансист на общината Цанка Ганева обясни, че проектобюджетът за 2012 г. се основава на реалистична прогноза на приходите, консервативна политика на разходите и актуализирани антикризисни мерки. Предвижданията за 2012 г. показват запазване или завишение на равнището на собствените приходи от 2011 г., запазване на държавните трансфери и риск от ненавременно възстановяване на средства от проекти. При тези обстоятелства основната цел на Бюджет 2012 е запазване на финансовата стабилност и недопускане на рискове.

Присъстващите в зала „Славейков” граждани поставиха въпроси за безопасността на детските площадки, саниране на панелни блокове, отчуждаване на улици в кв. „Железник”, канализацията в АПК и др. На въпрос на фондация „Искам бебе” кметът Живко Тодоров отговори, че в новия бюджет са предвидени отново 30 лева за процедури „ин витро”, като за втората половина на годината при възможност средствата ще бъдат увеличени.

 

Още новини