Начало Новини Актуално Община Стара Загора организира на 21.04.2021 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Стара Загора организира на 21.04.2021 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Актуално

На 21.04.2021 г. от 10.00 часа в зала № 1 на Община Стара Загора ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 

Специфични условия:

               - За обект № 1 – през имота преминава канализация /по западната граница/ и ел. кабел /по северната граница/.

             - За имоти с поредни №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 има сключени договори за наем и спечелилият недвижимия имот, ще влезе във владение след приключване срока на договора - 30.09.2021 год.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 19.04.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора:
"УниКредит Булбанк" АД,
ВIС код: UNCR BGSF,
IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387
до 16.00 ч. на 19.04.2021г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

допълнителна информация можете да получите на сайта на община Стара Загора http://starazagora.bg  /търгове/ и на тел. 042/ 614 676

 

 

Документи за сваляне

Още новини