Начало Новини Актуално Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти

Актуално

Община Стара ЗагораОбщина Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, който ще се проведе на 23 юли 2020 г. от 10 часа в зала №1 на сградата на Общината.

Специфични условия:

1. За обект № 1 - през имота минава канална мрежа на БТК ЕАД.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 21.07.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: УниКредит Булбанк АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 21.07.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg - ТЪРГОВЕ, И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена /лева/

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.514.3021,УПИ II3021,одо, кв. 152б, ул.„Г. С. Раковски“

180

77 000

38 500

7 700

2

с. Елхово, УПИ VIIобщ, кв. 1

536

6 500

3 000

650

3

с. Елхово, УПИ Xобщ, кв. 1

475

6 000

3 000

600

4

с. Елхово, УПИ IV90, кв. 26

835

8 500

4 000

850

5

с. Змейово, УПИ XIXобщ, кв. 18

610

12 500

6 000

1 250

6

с. Змейово, УПИ IVобщ, кв. 58

500

15 000

7 500

1 500

7

с. Ловец, УПИ Iобщ, кв. 3

560

1 700

850

170

8

с. Ловец, УПИ IIобщ, кв. 3

1 155

3 500

1 750

350

9

с. Ловец, УПИ I264, кв. 46

1 365

4 100

2 000

410

10

с. Ловец, УПИ XIX264, кв. 46

1 290

3 900

2 000

390

11

с. Маджерито, УПИ II общ, кв. 4

655

11 000

5 500

1 100

12

с. Маджерито, УПИ IIIобщ, кв. 4

800

13 000

6 500

1 300

13

с. Маджерито, УПИ IVобщ, кв. 4

920

15 000

7 500

1 500

14

с. Маджерито, УПИ XIII383, кв. 44

1 139

19 000

9 500

1 900

15

с. Оряховица, УПИ XVобщ,  кв. 13

597

1  700

850

170

16

с. Оряховица, УПИ XVIобщ,  кв. 13

560

1 600

800

160

17

с. Оряховица, УПИ XVIIобщ,  кв. 13

545

1 600

800

160

18

с. Оряховица, УПИ I609,общ,  кв. 65

6 674

20 000

10 000

2 000

19

с. Преславен, VIII326.,  кв. 51

878

2 000

1 000

200

20

с. Пъстрово, УПИ IIобщ,  кв. 2

1 140

3 600

1 800

360

21

с. Ракитница, УПИ IVобщ, кв. 34,

ведно със сграда на 1 ет.

земя - 728

ЗП сграда –15.40

5 900

в т. ч. земя 5 500

3 000

590

22

с. Ракитница, УПИ XII4, кв. 34

951

7 200

3 600

720

23

с. Стрелец, УПИ Xфурна, кв. 2

1 000

2 700

1 350

270

24

с. Стрелец, УПИ XVкоо, кв. 21

720

2 000

1 000

200

25

с. Стрелец, УПИ XII101, кв. 38

1 173

3 100

1 550

310

26

с. Стрелец, УПИ XIII101, кв. 38

1 190

3 200

1 600

320

27

с. Стрелец, УПИ XIV196, кв. 42

1 280

3 400

1 700

340

28

с. Калитиново, ид. 35420.15.26 (015001), нива, кат. 3, м. „Герена“

6 488

6 500

3 250

650

Още новини