Начало Новини Актуално Община Стара Загора обявява обсъждане на проекта за Интегриран градски транспорт

Община Стара Загора обявява обсъждане на проекта за Интегриран градски транспорт

Актуално
Община Стара Загора

На 9 март от 14.00 часа в зала №2 на Община Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта за интегриран градски транспорт, чиято основна цел е разработването на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора.

Поканени за участие са всички заинтересовани страни - Тролейбусни превози ООД, Автобусни превози ООД, ЧАР Такси ООД и др. фирми, извършващи таксиметров превоз и Комисия по транспорт към ОбС Стара Загора.

Обсъждането е във връзка с подготовка на проектно предложение по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Oперация 1.5: Системи за устойчив градски транспорт, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града, Бюджетна линия: BG161PO001/1.5-03/2011, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Още новини