Начало Новини Актуално Община Стара Загора кандидатства за въвеждане на енергийно ефективни мерки в училища

Община Стара Загора кандидатства за въвеждане на енергийно ефективни мерки в училища

Актуално
Саниране

Община Стара Загора внесе в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) цялата документация за участие в Мярка 2 на Международен фонд Козлодуй (МФК). Разработени са конкретни проекти за ремонт и реализация на енергийно ефективни мерки в училища и детски градини, като специално внимание е отделено не само на степента на намаляване на разхода на електроенергия, но и на отделяните вредни емисии във въздуха.

Резултатите ще бъдат оповестени през 4-то тримесечие на годината. На 30 ноември м. г. кметът на община Стара Загора Живко Тодоров внесе в МИЕТ документи за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по програма Мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на фонда. Мярка 2 е за Енергийна ефективност в общински сгради в София - град, Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, Плевен и Русе, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Седемте големи общини могат да кандидатстват само за сгради 100% общинска собственост. Съгласно изискванията на ЕБВР всяка сграда трябва да бъде подадена като отделно проектно предложение. Максималният размер на проектните предложения за всяка община е 5 млн. евро. Общият индикативен бюджет е 7,5 млн. евро, а грантовото финансиране – 50% от стойността на предвидените в енергийните одити мерки за постигане на енергоспестяване и класифицирането на сградата като клас А или Б.

Община Стара Загора предава и проект за уличното осветление в града, като целта е драстично да се намалят разходите за ел. енергия и управлението на осветлението да се извършва от един компютър в общината. МФК е създаден с Рамково споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Република България, подписано на 15.06.2001 г. Администратор на средствата на МФК е Европейската банка за възстановяване и развитие, а управление на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

МФК е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.

Още новини