Начало Новини Актуално Община Стара Загора кандидатства с проект Зелена и достъпна градска среда

Община Стара Загора кандидатства с проект Зелена и достъпна градска среда

Актуално

зелена достъпна градска среда проектОбщина Стара Загора кандидатства с проект Зелена и достъпна градска среда за извършване на дейности по благоустрояване на междублокови пространства, зелени площи и улици в областния град. Проектното предложение за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма Регионално развитие беше подадено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в края на миналата седмица.

С реализацията на проекта общинското ръководство цели облагородяването на пространствата около големите жилищни блокове, изграждането на детски площадки, зелени и достъпни пространства за гражданите на Стара Загора. Стойността му е около 10 млн. лева, а срокът за изпълнението е 24 месеца, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Дейностите обхващат ул. Ген. Столетов, ул. Христо Ботев, Градина Доша Николова, Градина Берое и две междублокови пространства. За тези обекти безвъзмездната помощ е 5 249 795 лева и близо 250 000 лева собствен принос, поясни Милена Димитрова, началник отдел Инвестиции и управление на проекти в Община Стара Загора. Втората група обхваща ул. Братя Жекови, улици и междублокови пространства на стойност 4 825 035 лева.

Финансирането е по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 Зелена и достъпна градска среда.

Още новини