Начало Новини Актуално Община Стара Загора е в отлично финансово състояние

Община Стара Загора е в отлично финансово състояние

Актуално
Заседание на Общински съвет - Стара Загора

Община Стара Загора е в отлично финансово състояние, беше отчетено днес в началото на 12-та редовна сесия на Общински съвет - Стара Загора, водена от зам.-кмета Йордан Николов, който припомни подобрения наскоро от Стандарт енд Пуърс кредитен рейтинг на ВВ+ със стабилна перспектива. Общинските съветници бяха запознати и приеха информацията за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30 юни 2012 година. Общите приходи за периода са над 46,5 млн. лева, от които приходи с държавен характер - близо 26 млн. лева и приходи с общински характер над 20 млн. лева.

Спрямо уточнения годишен план близо 81 млн. лева, общите приходи са изпълнени 57,51%. В размера на общите приходи е включен реализираният за 2011 година преходен остатък от 3,5 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на Общината. Постъпленията от държавни трансфери, данъци, такси и неданъчни приходи за първото шестмесечие на 2012 година възлизат на 43 млн. лева. Общото изпълнение на данъчните постъпления е 8,2 млн. лева или 60,74%. Спрямо същия период на миналата година в общинския бюджет са постъпили 1,1 млн. лева повече приходи от данъци.

Отчетените разходи по бюджета на общината за първото шестмесечие на 2012 година възлизат на 34,3 млн. лева, от които държавни разходи - 20,3 млн. лева и общински разходи - 14,1 млн. лева. Спрямо уточнения годишен план към 30 юни 2012 година, изпълнението на общите разходи е 42,48%, на държавните разходи е 46,06% и на общинските разходи - 38,21%. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял (49,37 %) са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 17 млн. лева, или 45,82% от планирания размер за годината.

Общинските съветници гласуваха създаването на ново звено Управление на гори, във функция Икономически дейности и услуги. В звеното ще работят трима щатни служители, с брутно възнаграждение от 510 лева, считано от 1 август. Средствата за заплати и осигурителните вноски да са за сметка на местните приходи, е записано в предложението на кмета. То включва и увеличение на звено Инспекторат с 4 щатни бройки, за сметка на числеността на функция Култура, Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда и звено Общинска охрана. Община Стара Загора разполага към настоящия момент с 1 384 ха общински горски територии. Те се намират в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк, с. Дълбоки, с. Пъстрово, с. Ново село, с. Богомилово, с. Пряпорец.

Общинските съветници решиха да бъде създадена временна комисия с председател Тенчо Руканов, която до 45 дни от гласуването трябва да изготви и предложи промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Стара Загора, заради промените в Закона за местното самоуправление, касаещи месечното им възнаграждение.

По 30 хиляди лева ще получат 20 семейни двойки от Стара Загора за асистирана репродукция и ин витро процедури, решиха още съветниците.

Беше прието предложението да се поиска от ресорното ведомство преобразуването на общинско спортно училище Тодор Каблешков в държавно. По предложение на кмета Живко Тодоров съветниците гласуваха още да се отпуснат на клуб лека атлетика Берое – Стара Загора 200 000 лв. за съфинансиране на възстановяването на лекоатлетическа писта на стадион Берое.

Бяха включени още три предложения, извън предварително обявения дневен ред на сесията. Съветниците одобриха предложенията за увеличаване на цената на билетите в градския тролейбусен транспорт на 1 лев, считано от 1 септември 2012 г., за закриване на маршрутни разписания на някои от автобусните линии до селата Плоска могила, Змейово, Самуилово и др., както и промяна в маршрута на движение на някои автобусни линии до Старозагорските бани и Змейово.Правото на билет за пътуване на пенсионери и хора с над 70% намалена работоспособност, които ползват 70% намаление на стойността на редовната цена във вътрешноградския транспорт, да се доказва с годишна карта от 5.00 лв., а не от 10 лв., реши още сесията.

Още новини