Начало Новини Актуално Община Стара Загора чака над 1 800 000 лева за реализиран проект

Община Стара Загора чака над 1 800 000 лева за реализиран проект

Актуално

На заключителна пресконференция секретарят на община Стара Загора Николина Горова съобщи, че спечеленият по оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) проект за електронна община вече е приключил. На първо време системата ще извършва 10 услуги на граждани и фирми - издаване на удостоверения за настоящ и постоянен адрес, за роднински връзки, за семейно положение и членове на семейството, за достъп до информация и липса на съставен акт за гражданско състояние, дубликати за раждане и сключен брак, регистрация на пчелини и пчелни семейства, категоризация на заведения за хранене и развлечения.

Според специалистите, обхватът непрекъснато ще се увеличава и обемът на предлаганите услуги може да достигне 200.
В момента се разработвал софтуер за плащане на местните данъци и такси. Връзката ще се осъществява по интернет и по телефон и на практика ще бъде 24 часа в денонощието. В момента предстои въвеждането на системата вътре в общинската администрация и усъвършенстването й, каза Горова.
Проектът е под надзора на две министерства - на финансите и транспорта и съобщенията, от където са разрешили срока на реализирането му да бъде удължен с 6 месеца. Изпълнител е Консорциум Електронно управление, в чийто състав влизат три фирми. Техен представител заяви, че Стара Загора е готова за електронното правителство за разлика от държавната администрация, където имало доста неща за довършване. Идеята като цяло е общините и държавните учреждения да бъдат вързани в единна електронна система и рязко да се намалят грешките, сроковете и бумащината.
На въпрос на медията ни дали изпълнителят е получил парите си Горова отговори, че всичко е разплатено, но възстановяването на сумите от страна на държавата не се знае кога ще стане. До този момент Общината е получила само авансово финансиране и първо междинно плащане в размер на 510 000 лева. Изпратена е заявката за второто междинно плащане за 1 068 000 лева, но парите не били преведени. Сега, след приключването на проекта, оставали да се изплатят още 800 000 лева. Така на практика над 1.8 милиона лева са излезли от местния бюджет и никой не знае кога ще бъдат възстановени, призна Горова. Срокът бил 15 дни след извършване на проверките, уточни тя.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини