Начало Новини Актуално Община Стара Загора - без финансови задължения

Община Стара Загора - без финансови задължения

Актуално

За първото тримесечие на 2011 г. финансовото състояние на Община Стара Загора е стабилно и безпроблемно - заяви на 55-ата сесия на Общинския съвет Цанка Ганева, директор на дирекция "Финанси". - Нямаме просрочени задължения, нямаме необслужвани ангажименти към доставчици на стоки и услуги. Изпълнението на собствените приходи, макар че не е лошо, не е показателно за годината.

То е около 22% в сравнение с годишния размер, тъй като кампанията по събирането на местните данъци и такси за битови отпадъци стартира от 1 март (т.е. само един месец е включен в отчетния период). Събират се все още остатъци от минали години, пише вестник Старозагорски новини.
По отношение на разходите също няма проблеми. Изплатени са всички задължения, останали от миналата година. Към 31 март 2011 г. няма неразплатени борчове. Остава да се плати основният ремонт на ЦДГ No 8 "Българче", но то е договорено за края на месец юни. През този период най-сериозният разход е свързан с отоплението на общинските заведения - училища, детски ясли и градини, социални домове и пр. Общото изпълнение на разходите е около 20%.
Старейшините приеха изменение на инвестиционната програма, което е свързано с кандидатстване по проекти, по които Общината е конкретен бенефициент. Единият от тях е т.нар. "воден проект" на Министерството на околната среда и водите, свързан с канализацията на града, по който има предвидени над 15 милиона евро. Средствата в размер на 18 000 лева са необходими за доработване на техническите проекти за изграждане на канализация в кварталите "Кольо Ганчев", АПК, в района на СБА; отливен канал и главен колектор по ул. "Св. княз Борис", "Генерал Гурко", "Христо Ботев" и ул. "Витоша" на кв. "Лозенец"; канализация на кв. "Зора", водоснабдителна мрежа и канализация на кв. "Дъбрава".
60 000 лева се гласуваха за проектиране на технически и работен проект за нова постройка за Лъчетерапевтично отделение на Комплексен онкологичен център - Стара Загора. Започва изработване на специализиран софтуер за GPS-контрол на превозните средства, което касае както дейностите по чистотата, така и по транспорта, с цел прилагане на по-качествени услуги.
Парите ще се вземат от резерва на бюджета.

Още новини