Начало Новини Актуално Община Стара Загора: Автобусни превози ООД продължава да вози пътници, но под условие

Община Стара Загора: Автобусни превози ООД продължава да вози пътници, но под условие

Актуално

Автобусни превози Стара Загора

На 23 май Автобусни превози ООД внесе в сметка на Община Стара Загора сумата от 25 000 лева,  като гаранция за добро изпълнение на услугата по договора. За констатирани системни нарушения и неизпълнение на курсове, на превозвача беше наложена неустойка в размер на 89 600 лева.

Считано от днес започва да тече двуседмичен срок, в който дружеството трябва да внесе останалата сума от неустойката.

Към момента Автобусни превози ООД продължава да изпълнява поетите ангажименти по договора за превоз на пътници в Стара Загора.


Позиция на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров

относно казуса с Автобусни превози ООД

кмет Община Стара Загора Живко Тодоров

Досега сме изпълнили всички условия на Автобусни превози ООД към Община Стара Загора. По тяхно искане е повишена цената на автобусния билет в началото на годината, изплатени бяха и компенсации. Това обаче не доведе по никакъв начин до подобряване на предлаганата услуга. Напротив, продължиха оплакванията на жители на общината, кметове и кметски наместници за неспазване на разписанията на автобусите, за спирането на линии.
Когато старозагорци ме избраха за кмет обещах две неща. Първото беше да има нови цели и силен екип в управлението на общината. Втората, по-важната, беше силно и почтено управление. Припомням това днес, защото очевидно се налага! В момента община Стара Загора е изправена пред едно сериозно предизвикателство. То е свързано с това, че правото на старозагорци на адекватни транспортни услуги е нарушено заради отказ на едно търговско дружество да изпълнява ангажиментите, които е поело към гражданите и към общината.

Моят екип установи, че дружеството Автобусни превози ООД не е изпълнявало съвестно ангажиментите си към старозагорци, които произтичат от договора на фирмата с общината. За да защитим интереса на града и на хората, които плащат данъци и очакват да получават адекватни публични услуги, наложихме финансова санкция на Автобусни превози в размер на 89 600 лв.  Реакцията на дружеството беше да отправи заплахи, че ще спре да изпълнява договорните си задължения.

Докато съм кмет, избран с доверието на старозагорци, няма да позволя никой да лъже съгражданите ми или пък да им поставя ултиматуми! Ясно заявявам, че когато една фирма има договор, да обслужва хората в Стара Загора, това не е привилегия или пък гарантирано право. Това е задължение, регламентирано с договорни отношения. И като обикновен човек, и като кмет вярвам, че законът е важен. Убеден съм, че справедливостта и почтеността са основани на спазването на договорите, и който не ги спазва трябва да носи както правна, така и морална санкция.

Ако някой си мисли, че правенето на бизнес е да се договаря с политици зад гърба на гражданите, ясно му казвам, че това няма да се случва в Стара Загора. Моята работа е да защитавам интересите на хората, а не на отделни частни фирми. Затова всеки, който работи с общината ще спазва стриктно договореностите и ще се съобразява със закона.

Какви са цялостните щети, които Автобусни превози ООД нанася на гражданите на Стара Загора ще прецени юридически компетентна институция, ако и когато това е необходимо.

Ръководеният от мен екип няма да допусне градът и общината да останат без обществен транспорт и при необходимост ще се търсят други варианти за осигуряване на нормален автобусен превоз.

 

Още новини