Начало Новини Актуално Община Раднево

Община Раднево

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаОбщина Раднево се намира в източната част на Горнотракийската низина и се включва в административните граници на област Стара Загора. Общината е важен транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България.

Раднево има богата древна история. Първите селища, създадени на територията на общината, датират от преди 4000 години. Това се доказва от многобройните археологически находки.
Развитието на енергийния комплекс „Ма-рица-изток“ след 1960 година превръща Раднево в център на въгледобива и енергетиката.

Община Раднево успешно привлича средства под формата на външно финансиране. Администрацията работи по европейски проекти за над 50 млн. лева. В края на 2012 година е подписан договор за проект „Интегриран воден проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води и изграждане и разширение на ВиК мрежата на град Раднево”. Той е по оперативна програма „Околна среда” и е на стойност близо 39 млн. лева. Чрез проекта ще се подобри качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на град Раднево.
В селата Боздуганово, Коларово и Знаме-носец ще бъде изпълнен проект „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения”, който ще подобри качествено живота на населението. Проектът е на стойност 4,8 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Безвъзмездна помощ в размер на 2,2 млн. лева Общината спечели по проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”. Проектът е финансиран от оперативна програма „Регионално развитие“.

През 2013 година Община Раднево ще приключи проекта „Нов живот за миналото”. Основната дейност е изграждането на археологически парк в града, който превърна пустеещ терен в атрактивна паркова среда с потенциал за привличане на туристи. Изгражда се и възстановка на разкрито, но вече несъществуващо археологическо наследство, обхващащо период от бронзовата епоха (2000 години пр.Хр.) до Средновековието. Проектът е на стойност 4,2 млн. лева и е финансиран със средства на оперативна програма „Регионално развитие“.

Община Раднево работи по партньорски проекти и по проекти, насочени към социалната сфера. Градът е домакин на Надсвирване на инструментални групи и конкурс за индивидуални изпълнители „Тракийски славей – с песните на Динка Русева”, който се провежда всяка година през месец юни.

Над 2500 певци, инструменталисти и танцьори се събират ежегодно през септември на Международен фолклорен фестивал на инструменталните и танцовите групи.
През месец май Раднево става притегателен център за художници от различни краища на България, които участват в ежегодния пленер „Земя, светлина, хора”.
В археологическия музей „Марица-изток” в Раднево туристите могат да разгледат уникални експонати.

Община Раднево
гр. Раднево, 6260
ул. „Митьо Станев” 1
тел. 0417 82072
факс 0417 82280
obshtina@obshtina.radnevo.net
mnenia@obshtina.radnevo.net
www.obshtina.radnevo.net

 

илко груев

Още новини