Начало Новини Актуално Община Казанлък спечели проект Добро образование сега - добри възможности утре

Община Казанлък спечели проект Добро образование сега - добри възможности утре

Актуално

Община Казанлък спечели проект в сферата на образованието

Проектът на Община Казанлък Добро образование сега - добри възможности в бъдеще е сред одобрените проекти по схема Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 150 125 лева, което представлява 100% финансиране от Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е подобряване условията за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък, съобщиха от пресцентъра. Това ще стане чрез мотивирано включване още от най-ранна възраст в образователния процес и успешно участие в образователната система за подпомагане на тяхната социална и трудова реализация в бъдеще.

По проекта ще бъдат осигурени методически средства и учебни помагала, дидактически материали, хардуер и образователен софтуер за обучение на децата от предучилищна възраст и от 1 до 4 клас в училище. Ще бъдат обособени игротеки в детските градини, партньори по проекта. Ще бъде повишена квалификацията на педагогическите кадри.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Целеви групи са деца и ученици от етническите малцинствени групи, педагогическите специалисти в детските градини и училищата, родители на децата и учениците от етническите малцинствени групи. Партньори по проекта са 8 детски градини и училища на територията на община Казанлък.

Още новини