Начало Новини Актуално Община Казанлък, разработва проектно предложение по инициативата Градски иновативни дейности

Община Казанлък, разработва проектно предложение по инициативата Градски иновативни дейности

Актуално
лого проектОбщина Казанлък, по покана на Европейската комисия, съвместно с екип от експерти и представители на бизнеса, разработва проектно предложение по инициативата Градски иновативни дейности / Urban Innovative Actions - UIA. Това ще бъде първи по рода си по-мащабен проект, с който Община Казанлък кандидатства директно към ЕК.
Целите на проекта са привличане на млади хора, като бъде ускорено развитието на качествата и възможностите им, надграждане на съществуващата образователна система с ключови умения, възпитавайки професионални и личностни умения, възпитаване на умения за етично лидерство, повишаване на конкурентноспособността чрез внедряване на иновативни процеси и подкрепа за иновативно предприемачество.
Проектът предвижда в него да бъдат обхванати освен 16 – годишни млади хора, завършилипърва общообразователна степен, и заети лица в местната икономика, както и лица, които нито учат, нито работят, нито търсят работа. Освен това ще бъдат привличани и завършили професионално образование, които желаят да повишат квалификацията си, ръководен персонал в малки и средни предприятия, индустриалци, собственици и предприемачи.
Партньори по проекта на Община Казанлък са местни фирми, професионални гимназии и училища в общината, Търговско – промишлена палата – Казанлък, Техническия колеж в Казанлък, Агенцията по заетостта.
Партньорите по експерименталния проект посочват като главна цел повишаване на нивото на образованост на активните жители на община Казанлък. В процеса на реализацията на проекта той трябва да генерира качествено знание чрез иновация и идеи, които да бъдат ползвани в последващи проекти. Казанлък, като пилотна община е пионер с разработката на своята кандидатура.
Проектът е на обща стойност до 6 млн. евро. Предстои проектното предложение да бъде внесено в Европейската комисия до 30 март, 2018г. Очаква се резултати от оценката да излязат през месеците октомври – ноември, след като бъде получено одобрение на Европейската комисия.
Инициативата Градски иновативни дейности / Urban Innovative Actions (UIA) е създадена за да идентифицира и изпита нови решения, отнасящи се до проблемите на устойчивото градско развитие. Основната цел на инициативата е да предостави на градските органи ресурси, с които да изпробват смели и недоказани до момента идеи.
Одобрените проекти ще получат финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер до 80% от допустимите разходи, но не повече от 5 млн. евро. Кандидатът трябва да осигури минимум 20% публично или частно финансиране от собствени ресурси или от други източници.

Още новини