Начало Новини Актуално Община Казанлък предотвратява загубите на минерална вода чрез внедряване на решение за интернет на нещата

Община Казанлък предотвратява загубите на минерална вода чрез внедряване на решение за интернет на нещата

Актуално

А1 въведе първото по рода си решение в страната за измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на минерална вода в Община Казанлък. То е базирано на интернет на нещата и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT). Чрез него Община Казанлък разполага с комплексна система за наблюдение на консумацията от водоизточника до крайния потребител и контролира загубите в реално време. Решението повишава ефективността на работата на представителите на местната администрация, тъй като се увеличава точността на измерването и се намалява времето за реакция при технически проблем по мрежата. Благодарение на високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитане на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.

Решението на А1, въведено в Община Казанлък, включва достъп до платформа и уеб базиран софтуер за управление и първичен анализ на данните. Системата осигурява достъп до детайлен профил на консумацията на всеки един потребител и позволява проследяването на тенденции при изменение на потреблението. Представителите на общината получават достъп до ключови показатели в табличен и графичен вид, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и с SMS.

Иван Иванов, старши директор Корпоративни продажби в А1 България, коментира:
За А1 един от ключовите приоритети е със силата на технологиите да помагаме за решаване на реалните проблеми в обществото. Проектът ни в Община Казанлък е пример за това как дигитализацията и иновациите в сферата на Интернета на нещата допринасят както за оптимизацията на работата на общината, така и за предотвратяване на загубите на минерална вода, и не на последно място - опазване на природните ресурси.

Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, заяви: Превръщането на Казанлък в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на индустрията и туризма, винаги e билo наша основна цел. Вярвам, че чрез въвеждането на модерни, технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода, ще постигнем максимална ефективност и осезаема полза за обществото.

Реализираният в Община Казанлък проект на А1 включва комплексна високотехнологична система за измерване, дистанционно отчитане и анализ на данните, благодарение на която се предотвратяват загубите на минерална вода от Сондаж 3 до крайните консуматори на услугата. Локациите, които са оборудвани със специализирани ултразвукови водомери и дейта логери, са петте, които черпят вода от сондажа - Училище Антим Първи, Градска баня, хотел Зорница, хотел Казанлък и хотел Роза. А1 предлага високотехнологичната услуга за комплексен мониторинг и анализ на потреблението на минерална вода в партньорство с Кюбико ООД, експерти в областта на ВиК.

Благодарение на получаваните от високотехнологичната система информация и анализ в реално време представителите на общината могат бързо да реагират в случай на възникнал проблем по водопреносната мрежа. Тестовете на системата показват, че използваното оборудване за измерване отчита и много ниска консумация, характерна за течове в сградни инсталации, и по този начин гарантира, че всяка капка вода добита от Сондажа ще бъде фактурирана от Община Казанлък. За мониторинга на минерална вода се изисква по-различен подход и устройства от обичайно използваните от А1 при мониторинг на водопроводната мрежа на ВиК дружества и индустриални компании. При решението в Казанлък са използвани ултразвукови водомери, които са без подвижни части и са защитени от варовикови отлагания, причинени от специфичния химичен състав на минералните води.

Високотехнологичната услуга на А1 има капацитета да помогне за предотвратяване на загубите на минерална вода и на редица други общини и компании у нас, предвид факта, че България е една от държавите с най-много източници на минерална вода в света, а в Европа е на второ място след Исландия. Според направените от компанията тестове, решението е по-точно и надеждно от до момента използваните в тази насока.

Решението, въведено в Община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на интернета на нещата, като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. При тях А1 залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства - по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката. За разлика от другите стандарти за изграждане на мрежи от типа интернет на нещата (IoT), като LoRA, използваният от А1 стандарт NB-IoT позволява изграждане на мрежа от голям брой смарт устройства, които обменят информация помежду си в реално време.

 

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително четири собствени спортни канала - MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3 и MAX Sport 4, платежни услуги, собствена платформа за музикален стрийминг, cloud и IoT решения на близо 5 милиона клиенти. През 2019 г. A1 България отчита приходи от 486,2 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 179,4 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 25 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония (А1) и Сърбия (Vip mobile). Приходите на A1 Group за 2019 година са 4,57 милиарда евро, а сравнимата EBITDA e 1,56 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil - един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

Още новини