Начало Новини Актуално Община Казанлък и полицията подписаха План за взаимодействие

Община Казанлък и полицията подписаха План за взаимодействие

Актуално
Стара Загора

За първи път в Казанлък бе подписан план за взаимодействие между общината и Районно управление Полиция. Това е акт, който затвърждава доброто партньорство и регламентира съвместната работа на местната изпълнителна власт и на Министерството на вътрешните работи в няколко стратегически направления.

Планът бе подписан от кмета на Община - Казанлък Стефан Дамянов и началника на РУ Полиция - Казанлък главен инспектор Иван Чолаков. На събитието присъстваха директорът на ОДМВР - Стара Загора комисар Алекси Алексиев и началникът на Районно управление служба Пожарна безопасност и спасяване - Казанлък, главен инспектор Анчо Шишков, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.
Планът е  разработен в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната власт, наредбите на Общинския съвет и Закона за МВР. Целта е да се постигне още по-добра съгласуваност в действията на органите за управление на РУ Полиция и Община Казанлък. Той съдържа редица задачи и дейности за периода 2011-2013 г. в следните направления: опазване на обществения ред; организация на транспорта; стопански дейности и екологична политика; опазване на селскостопанското имущество; превантивни дейности; организационно взаимодействие.
Кметът Стефан Дамянов благодари на представителите на МВР за съвместната работа и подчерта, че в плана са заложени нови дейности, сред които са поддържане на регистър на магазините, които притежават лиценз за продажба на взривни вещества, оръжия и пиротехнически изделия; поддържане на регистър на обекти, притежаващи лиценз за хазарт; контрол  за спазване Закон за етажната собственост. Съгласно плана ще бъде създадена работна група от Община Казанлък, РУ Полиция и селскостопански производители с цел разработване на предложения за промяна в Закона за опазване на селскостопанското имущество. Включена е активна работа с обществените съвети по местно самоуправление в районите на град Казанлък и кметските съвети в населените места на територията на общината.
Началникът на РУ Полиция – Казанлък Иван Чолаков подчерта, че идеята е да се насочат силите в един общ план, който определя общите приоритети в работата по опазване на обществения ред в община Казанлък.
Подписаният днес план е един опит да координираме действията си и да постигнем договореност за основните посоки на действие. Надявам се този документ да ни направи по-ефикасни и по-съответни на нуждите на общността. Това, което очакваме като резултат е да работим така, че хората от общината да се чувстват по-спокойни и по-сигурни, заяви гл. инспектор Чолаков.
Планът за взаимодействие подлежи на контрол от общността. Неговото изпълнение ще се отчита в края на всяка календарна година пред обществеността на община Казанлък.
В заключение комисар Алекси Алексиев подчерта, че приветства инициативата за подписване на план за съвместна дейност и че активният диалог между полицията и местната власт ще допринесе за прилагане на превантивен и проактивен подход към темата на реда и сигурността. Действията ни ще са по-ефективни, ако се опитваме заедно за предвиждаме проблемите и да обединим усилия за отстраняване условията за тяхното възникване. Без подкрепата на гражданското общество МВР няма как да противодейства на престъпността, подчерта комисар Алексиев.

Още новини