Начало Новини Актуално Община Гълъбово

Община Гълъбово

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаИсторията на Гълъбово датира от XVII – XVIII век, но развитието на града започва през 1873 година със строителството на железопътната линия и построяването на малък магазин от първия заселник – учителя Иван Арнаудов. Днес в община Гълъбово живеят 14 331 души.

Обликът на Гълъбово до голяма степен се определя от комплекса „Марица-изток“, който осигурява около 40% от електроенергията за страната и добив на лигнитни въглища.
Общината се радва на голям инвестиционен интерес от страна на български и чуждестранни фирми.
Благодарение на доброто сътрудничество между ръководството на местната администрация и големите предприятия в региона: ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово, Мини Марица-изток ЕАД, завода на Кнауф в с. Медникарово, Брикел ЕАД, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 – са развити множество съпътстващи производства, услуги и търговия. Подобрена е инфраструктурата, изграждат се съвместни проекти като детски площадки, социални домове, спортни съоръжения.
Безработицата в Гълъбово е сред най-нис-ките в региона на Стара Загора.
Инвестира се в подобряването на инфраструктурата. Централната част на града е напълно обновена. Извършват се ремонти и рехабилитация на улици, изгражда се околовръстен път. Решен е и въпросът с водоснабдяването на селата Мъдрец, Главан и Помощник. Ръководството на общината може да се похвали с много доброто функциониране на Защитено жилище в с. Априлово, Дневен център за деца с увреждания; Дом за стари хора, Клуб на инвалида. Напълно са обновени пенсионерските клубове.
Твърдата и безкомпромисна политика на ръководството на общината и будната гражданска позиция на жителите на Гълъбово спомогнаха днес всички да живеят в по-добра околна среда. Замърсяването на въздуха с димни газове и запрашеността са с пъти по-малки през последните 8 години.

Община Гълъбово
гр. Гълъбово, 6280
бул. „Република” 48
тел. 0418 68901
факс 0418 64194
stoianov.sekretar@gmail.com,
zamkmet_gl@abv.bg
www.galabovo.org

 

илко груев

Още новини