Начало Новини Актуално Община Чирпан инвестира 42 млн. лева във водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води

Община Чирпан инвестира 42 млн. лева във водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води

Актуално
Чирпан

Община Чирпан започва реализиране на мащабен проект за 42 млн. лева по Оперативна програма Околна среда, чрез който ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадни води и ще се реконструира и разшири водоснабдителната мрежа на Чирпан. По този начин ще се преустанови замърсяването на реките Марица и Текирска и в същото време драстично ще намалеят загубите на питейна вода във водопровода на Чирпан.

Проектът ще бъде изпълнен на два етапа, обясни кметът на общината Васил Донев. Първият етап ще продължи 12 месеца, през които ще бъде изготвен инвестиционният проект за строежа на пречиствателната станция за отпадни води и реконструкцията и разширяването на водоснабдителната мрежа, за което ще бъдат усвоени около 1,4 млн. лева. Вторият етап ще продължи 34 месеца. Той е финансиран с 40,8 млн. лева, с които ще бъде построена пречиствателната станция и ще бъдат изградени или подменени ВиК съоръженията в района, като се създаде 9.1 км нова канализационна мрежа. Така ще бъде постигнато пълно покритие и 100% включване на населението в канализационната мрежа на Чирпан, информира вестник Пари.

Пречиствателното съоръжение ще осигури по-добро филтриране на отпадната вода чрез отстраняване на азота и фосфора. Пречиствателната станция е предвидена за повече от 25 хил. жители. Проектът ще има положителен ефект и принос към повишаването на качеството на живота в Чирпан. Подобряването на техническата инфраструктура ще има важно значение за привличане и задържане на инвестиции в общината, убеден е кметът Васил Донев.

Още новини