Начало Новини Актуално Община Чирпан

Община Чирпан

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаОбщина Чирпан се намира в западната част на Старозагорска област и включва част от Средна гора (Чирпанските възвишения) и част от долината на река Марица, която минава през Горнотракийската низина. Общината обхваща територията със средна надморска височина 400 м над морското равнище.

Климатът в общината е умереноконтинентален, почвите са богати и благоприятни за развиването на селското стопанство.
Изворите с естествена минерална вода не се експлоатират и представляват сериозна възможност за всеки външен инвеститор, интересуващ се от бутилиране и изнасяне на качествена минерална изворна вода.

Промишлеността в общината се представя от предприятия като Бъдещност, произвеждащ хидравлични цилиндри и разпределители; Чарита – предприятие за дамски връхни облекла, които се изнасят основно в Западна Европа; 5 винарни – Винпром Чирпан, шата Рогошеви, Трендафилов, Свобода, Могилово; 3 фуражни завода – Булмалц, Фуражен завод, Стрейтс ООД.

Сериозният потенциал за развитие на общинската икономика се дължи на съществуващите производствени мощности и на човешките ресурси. Предприятията от община Чирпан осигуряват разнообразни суровини от селското стопанство, които се използват в хранителната и други преработващи промишлености.

За потенциалния инвеститор определен интерес представляват земеделието,  животновъдството и наличието на водни ресурси.
През 2013 година се очакват инвестиции в биволовъдството и преработката на мляко, а също и в строителните дейности.

Общината успешно изпълнява проекти с европейско финансиране. Сред тях са: Ремонт и обновяване на образователни институции в община Чирпан; Реконструкция (рехабилитация) на водопроводна мрежа в няколко малки населени места; Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в гр. Чирпан; „За по-доброто бъдеще на нашите деца” и др.

Селското стопанство заема основно място в икономиката на общината. Налични са 279 хил. дка земеделска земя, обработвана най-вече от частни кооперации и сдружения. Широко разпространени са зърнените и техническите култури: пшеница, слънчоглед и памук, а също и етерично-маслени култури: лавандула, салвия и др. Много добро развитие има и при многогодишните овощни насаждения. Чирпан има и благоприятни условия и установени традиции в отглеждането на лозя. Градът е с утвърдени позиции във винопроизводството и по-специално леките бели и шампанизирани вина, произвеждани в Ловико – Чирпан.

Научноизследователският институт по памука и твърдата пшеница е разработил редица сортове пшеница, които се продават успешно на много маста по света и са динамичен фактор за развитието на селското стопанство.

Чирпан е родното място на много известни български творци. Сред тях е Пейо Яворов, един от най-великите български поети. Световно известният български художник Никола Манев наскоро откри постоянна изложба на свои творби в прекрасно реставрирана възрожденска къща.

Общината има богата древна история. Това е видно от разкопките в местността Карасура – археологически обект, разположен североизточно от Чирпан, където на едно място са намерени останки, датиращи още от праисторическата епоха (4 – 5 хил. пр.н.е) чак до Средновековието. През лятото обектът е отворен за посетители.

Община Чирпан
гр. Чирпан, 6200
пл. „Съединение” 1
тел. 0416 92122
факс 0416 96238
kmet@chirpan.bg
www.chirpan.bg

 

илко груев

Още новини