Начало Новини Актуално Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996

Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996

Актуално

Обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996/31.10.2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив енергийни ресурси, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите на енергийното прогнозиране и планиране.

Представителите на бизнеса могат да изразят становище или предложение по съдържанието на документа чрез Търговско-промишлена палата - Стара Загора и имейл info@chambersz.com.

Техните мнения и позиция ще бъдат предоставени на екипа, който подготвя изменение и допълнение на наредбата.

 

Още новини