Начало Новини Актуално Обществени консултации - Неконвенционални изкопаеми горива (например шистoв газ) в Европа

Обществени консултации - Неконвенционални изкопаеми горива (например шистoв газ) в Европа

Актуално

Обществени консултации - Неконвенционални изкопаеми горива в ЕвропаПроучването и добивът на природен газ и нефт в Европа в миналото бяха съсредоточени главно върху конвенционалните ресурси. Докато възможностите за този вид добив в рамките на континента стават все по-ограничени, благодарение на технологичния напредък се откриват нови възможности за извличане на неконвенционални изкопаеми горива.

Такива са например: шистов газ и шистово масло, природен газ и нефт от находища в плътни скали, метан от въглищни пластове - от геоложки формации, от които извличането им преди беше твърде сложно или твърде скъпо.

Настоящата анкета е част от усилията на ЕК да се допита до съответните заинтересовани лица и обществеността по тази тема. Тя е насочена към представителите на бизнеса и цели получаване на тяхното мнение по важни въпроси. Попълването на въпросника отнема 10 - 15 минути. Тази анкета и резултатите от нея не предопределят окончателното съдържание и формата на евентуално бъдещо решение на Европейската комисия по този въпрос.

Цел на допитването (период на консултациите 20.12.2012 - 23.03.2013)

Европейската комисия има за цел да гарантира, че проучването и добивът на неконвенционални изкопаеми горива са съпроводени от мерки за опазване на здравето, климата и околната среда и от максимална правна яснота и предвидимост както за гражданите, така и за операторите. Тя също така работи за създаването на условия потенциалните ползи за икономиката и енергийната сигурност от тези дейности да могат да бъдат реализирани. Въз основа на анализите, които извърши от края на 2011 г. досега, ЕК включи в своята работна програма за 2013 г. изготвянето на Рамка за оценка на въпросите, свързани с околната среда, климата и енергията, за да се даде възможност за безопасен и сигурен неконвенционален добив на въглеводороди.

 

За повече информация:

Още новини