Начало Новини Актуално Обществената поръчка за доставка на варовик в ТЕЦ Марица-изток 2 заобикаля закона

Обществената поръчка за доставка на варовик в ТЕЦ Марица-изток 2 заобикаля закона

Актуално

Фирма, собственост на бизнесмена Иво Прокопиев, е допусната неправомерно в конкурса за обществена поръчка с цел доставката на варовик за сероочистване на „ТЕЦ „Марица-изток 2”АД, съобщиха за „Класа“ източници, запознати с процедурата. Става дума за „Заводски строежи“ АД - Перник, която по данни от Търговския регистър е 100% собственост на „Софстрой” АД, което пък дружество се притежава от „Алфа финанс холдинг” - собственост на Иво Прокопиев.

Поръчката е за 2,5 млн. тона варовик, а щетата за държавата би била по груби сметки около 50 млн. лв., като се вземат предвид и транспортните разходи, пише вестник Класа.
В конкретния случай фирма „Заводски строежи“ не е спазила задължителното условие да разполага с концесия за варовик, а е допусната в търга по неясни причини. Същата няма и многогодишен опит в доставката на тази суровина, тъй като не търгува с нея.
Не е за пренебрегване и необходимостта кариерата да бъде близо до даденото предприятие поради осезаемо намаляване на разходите. При липса на дадената кариера, съответно контрол на цената не би могъл да бъде гарантиран, твърдят експертите.
Известно е, че по закон предприятията с държавно участие са задължени да възлагат обществена поръчка при набиране на оферти, отговарящи на поставените условия при търсените от тях доставки и услуги, което в случая не е спазено.
Проверка в националния концесионен регистър при Министерския съвет показва, че „Заводски строежи” АД-Перник има кариера за доломит. Това означава, че след като не разполага с кариера за варовик „Заводски строежи” би трябвало да бъде отстранена от обществената поръчка. Нещо повече – въпросната кариера за доломит се намира на 300 км от ТЕЦ „Марица-изток 2“.

Специалисти предупреждават, че доломитът не може да се използва за сероочистване. Ако това стане, ТЕЦ „Марица-изток 2“ ще изхвърли тонове вредни емисии, а може би ще се повредят и инсталациите.

Много е интересно с какви документи е участвала „Заводски строежи”? Дали пък не са представени документи с невярно съдържание, или комисията по някаква друга причина е решила да допусне фирмата в наддаването? Защото, след като „Заводски строежи” е допусната до участие, оттам трябва да са представили:
1.Договор за концесия за находище от варовик – заверено копие.
2.Геоложки доклад, представен в МОСВ - заверено копие.
3. Анализно свидетелство на химико-физическите показатели на предлагания варовик (96% СаСо3).
Според специалисти в бранша „Заводски строежи” АД-Перник, след като няма концесия за находище от варовик, не може по никакъв начин да представи горните 3 документа.
В конкурса участват общо 8 фирми, 2 от които са собственост на „Алфа финанс холдинг“ - „Каолин“ АД и „Заводски строежи“ АД. В сряда предстои да бъдат огласени резултатите. Някои от кандидатите обаче вече изразиха сериозни опасения, че нещата са нагласени, а победителят - предизвестен. „Класа“ получи сведения, че фирма „Заводски строежи“ печели търга, защото по всяка вероятност има оказан натиск за това от влиятелни хора на Иво Прокопиев. Така вместо логично тя да бъде дисквалифицирана веднага, тъй като не отговаря на условията, всъщност ще бъде избрана в разрез с процедурата по наддаването и със закона.

 

* * *

ТЕЦ "Марица-изток 2" крие какви са суровините за сероочистващи инсталации
От министерството, енергийния холдинг и централата не отговарят на нито един въпрос


С близо 94% се абсорбират серните окиси при преминаването им през сероочистващите инсталации на комините в ТЕЦ-а, но само ако работят с варовик, пише вестник Класа.
Възможно е държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ освен варовик да използва и други суровини за сероочистващите си съоръжения. Според запознати с дейността на централата е възможно да се доставя доломит като суровина за очистване на вредните газове, които се изпускат при изгарянето на въглища за производство на ток. Употребата на други суровини може да увреди изградените сероочистващи съоръжения, но най-страшното е, че се увеличава степента на изпуснатите вредни емисии.
Това означава, че ако в комините на термичната централа се използва доломит вместо варовик, ще може да се очистват до 50% от изпусканите вредни газове. При варовика очистването от серните окиси е около 94%, като в този случай в атмосферата се изхвърля основно въглероден диоксид.
„Класа“ отправи питане към термичната централа, енергийното министерство и Българския енергиен холдинг какви суровини се използват за работата на сероочистващите съоръжения. Вместо отговор от ресорното министерство прехвърлиха въпросите към холдинга. Той от своя страна пренасочи питанията към централата. От БЕХ казаха още, че са им необходими няколко дни, за да направят запитване по темата. От ТЕЦ „Марица-изток 2“, която също получи въпросите, първо обещаха да отговорят на въпросите ни в рамките на деня, после заявиха, че им е необходимо повече време, като обещаха до днес да има повече яснота по въпросите.
Термичната централа е най-голямата у нас с обща инсталирана мощност от 1556 мвт. На площадката й има построени осем блока, като на шест от тях има изградени сероочистващи инсталации. На пети и шести блок в момента се строят такива съоръжения, но влизането им в експлоатация се забавя с около 50 месеца. Причината за това са проблемите с конкурса при избора на изпълнител, а проверка по проекта се прави от европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.
Възможността за използване на доломит за работата на сероочистките се дискутира, след като стана ясно, че фирма „Заводски строежи“ АД-Перник е вероятният победител в обявената от ТЕЦ-а обществена поръчка за доставка на варовик за нуждите на централата. Самата компания е собственост на „Софстрой”, което пък от своя страна е притежание на „Алфа финанс холдинг” с шеф Иво Прокопиев. „Заводски строежи“ обаче експлоатират кариера за доломит, но не добиват варовик. Без отговор засега остава и въпросът как това дружество, след като не разполага с необходимата суровина, все пак е допуснато до участие в тръжна процедура за доставка на 2,5 млн. т варовик. Според запознати с процедурата фирмите кандидатки е трябвало да докажат, че добиват суровината, за която се провежда търгът. „Заводски строежи“ добиват единствено доломит.

Още новини