Начало Новини Актуално Обществена поръчка за избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на турис

Обществена поръчка за избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони

Актуално

обществена поръчкаВъв връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони с шест обособени позиции.

  • Линк към процедурата: https://profilnakupuvacha.com/1701,13279
  • Краен срок за подаване на оферти/заявления: 2019-10-01 17:30:00
  • Стойността на обществената поръчка е 135000.00 лева.

Още новини