Начало Новини Актуално Обсъждат изграждането на индустриална зона Загоре в Стара Загора

Обсъждат изграждането на индустриална зона Загоре в Стара Загора

Актуално
1проект зона ЗагореВ Община Стара Загора бяха обсъдени идейния проект и първите конкретни стъпки за изграждането на индустриална зона Загоре.
Зам.-кметът Красимира Чахова, д-р Румяна Грозева - представител на Управителния съвет на зона Загоре, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков и директорът на Дирекция Устойчиво развитие и евроинтеграция Георги Симеонов бяха запознати с идейния проект от арх. Стоянов и експерта от Индъстри Уоч Георги Стоев, за разположения на площ от 115 дка терен, намиращ се непосредствено до основни регионални и национални транспортни коридори. Те поясниха, че в основата на изпълнението на заданието е маркетингово проучване за нуждите на бъдещата модерна и от европейски тип индустриална зона.
За да функционира пълноценно е предвидено изграждането на три кръговитранспортни възела при свързването на новата ѝ транспортна мрежа със съществуващите улици на кв. Зора и главен път Стара Загора – Нова Загора, който води към връзката с автомагистрала Тракия. Пресичането на главен път Е-85 ще бъде осигурено и със светлинна сигнализация.
Концепцията на зоната предвижда обособяване на готови за застрояване имоти, в които ще се разположат определен брой малки и средни предприятия и складови бази. Застрояването ще бъде до 60-65%, като най-големият терен е около 13 дка, предвижда проектът. При необходимост имотите могат да бъдат обединявани, като е възможно образуване на по-големи терени, поясни арх. Стоянов. Зоната е подходяща за разполагане на високотехнологични производства, производствени бази за електроника и елекротехника, регионални клонове на логистични компании и др.
Зоната е осигурена с електроенергия, водопровод, канализация и газ от прилежащите градски мрежи. В североизточния край ще бъде изграден допълнителен резервоар за вода с вместимост 1 000 куб.м., съоръжен с помпена станция и възможности за изграждане на противопожарна охрана. Ще бъде изградена зона за социални функции с възможности за изграждане на хотел, конферентен център за квалификация и преквалификации, ресторанти, както и зона за рекреация. При необходимост общината е в готовност да предостави допълнително
терен от 70 дка в съседство, подходящ за високотехнологични и чисти производства.
Оттук нататък предстоят всички последващи административни процедури, както и създаването на официална електронна страница, презентационна брошура и т.н. Ще бъде разработен график за конкретните стъпки и срокове за изпълнението им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще проведе конкретни разговори за участие на държавата в общинското дружество като съакционер. Днес ще бъде пусната документацията за регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.

Още новини