Начало Новини Актуално Обсъжда се актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Обсъжда се актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата

Актуално

Началото на обществените консултации по актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата беше основна тема на конференцията „Политики и инвестиции за устойчива, ефективна и сигурна енергийна система". Тя се проведе днес в София, а организатор на събитието беше центърът за енергийна ефекетивност „ЕнЕфект" със съдействието на Министерството на енергетиката.

Заместник-министър Красимир Ненов започна участието си на конференцията с благодарност към екипите, които и в момента възстановяват захранването на засегнати домакинства в цялата страна, допълвайки, че имаме нужда от устойчива електроенергийна система в контекста на климатичните промени.

Заместник-министърът представи пред участниците актуалното състояние на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата, чието осъвременяване трябваше да е приключило до месец юни тази година.

„Факт е огромното закъснение в този процес, но екипът на Министерството на енергетиката опитва да навакса със спешни действия. Вече е създадена междуведомствена работна група с участието на няколко министерства и Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Самият форум пък е първа реална възможност да се създадат условия за изграждането на подходящ дискусионен формат, в който да се получат предложения и становища и да се структурира разговора по актуализацията на ИНПЕК", коментира заместник-министърът.

Красимир Ненов подчерта, че друг важен елемент е, че сме в процес на ангажиране на авторитетната компания E3 Modelling, която да изготви актуализиран модел на енергийния баланс. През януари се очакват първоначалните резултати от моделирането, а след формулирането и избора на подходящи сценарии, през март се очакват и окончателни резултати. Вече има получени предложения от страна на част от ангажираните министерства за редакции на плана. В същото време Министерството на енергетиката разчита и на открити дискусии и мнения от страна на ангажираните участници, за да може разписаният от екипите на МОСВ и МЕ план да се базира на по-широко обществено съгласие.

В рамките на дискусионния панел, заместник-министър Ненов отговори на въпроси за допусканията, на които се стъпва и защо е нужно допълнително моделиране, извън това, което е получено в рамките на Комисията за енергиен преход. Той заяви, че в рамките на КЕП е свършена много работа, както по отношение на допусканията за енергийното потребление на страната, така и за развитието на електроенергийния сектор. Красимир Ненов допълни, че тогава редица допускания, които са се очертали като консенсусни, са намерили отражение в одобрената Пътна карта за климатична неутралност до 2050-а година. Той каза още, че моделирането в рамките на КЕП е факт, траекторията е ясна, ясни са пазарните възможности по отношение на различни технологии, допуска се силно развитие на ВЕИ, развитие на мрежата, други нискоемисионни мощности, включително нови ядрени реактори към средата на следващото десетилетие. Допълнително или ново моделиране обаче се налага, защото свършеното в рамките на КЕП засяга най-вече електроенергетиката, а за целите на актуализацията на Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата е нужно да се моделира цялата енергетика, включително топлоенергетиката, транспорта, индустрията и т.н.

На въпрос дали Министерството на енергетиката работи по Енергийна стратегия и дали Интегрирания план „Енергетика и климат" няма да изпревари този процес, заместник-министър Ненов отговори, че работата по Енергийната стратегия се извършва в ускорен порядък, но проектът стъпва на актуалните резултати от огромната работа, свършена от КЕП, съответно и на един от сценариите, залегнал в Пътната карта за климатична неутралност. Идеята е в един момент, когато работата по актуализацията на Интегрирания план напредне, да бъде довършен проектът за Енергийна стратегия, за да имаме синхронизирани стратегически документи.

Източник: КРОСС

Още новини