Начало Новини Актуално Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Обсъдиха изработването на нов Общ устройствен план на Община Стара Загора

Актуално

EKМеждинна работна среща, във връзка с изработването на нов Общ устройствен план на община Стара Загора, бе проведена днес в зала П. Р. Славейков. В нея участваха д-р арх. Мила Никифорова и арх. Георги Митрев - управител на фирма Агора-66 ООД, като част от проектантския колектив, изпълнител на новия ОУП, главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, секретарят на общината Делян Иванов, представители на Камарата на архитектите, Съюза на архитектите в България, КРИБ, Камарата на строителите и общински съветници.

Проектантският екип представи своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като изтъкна предимствата ѝ за икономическо развитие - благоприятното географско положение (равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони - Индустриална зона Загоре).

Пред присъстващите бяха съобщени и недостатъците за икономическото развитие като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата и вторичните центрове, както и липса на модерни производствени терени и предпоставки за разширение на развитието на туризма в общината.

Част от концепцията на плана включва развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа.

Производствените центрове в селищата запазват местоположението си (стопански дворове), а като акцент са минералните извори в селището Старозагорските бани. Новият ОУП потвърждава действащия, но и надгражда неговото развитие.

На срещата беше обсъдено бъдещото развитие на общината с две нови връзки с АМ Тракия - при село Калояновец и по пътя за Раднево.

По време на работната дискусия бяха обсъдени и нови пътни артерии около града, които да бъдат облекчение на трафика и разширяване на урбанизираните зони от двете страни на околовръстното шосе.

След проведени срещи и анкети с кметовете и кметските наместници на села от общината и направен обстоен обход на всички 51 села, проектантите предвиждат още зони за развитие на селските райони с предложение за нови общински пътища между тях. Представени бяха и пет туристически маршрута за града и отделните села.

Стара Загора се нарежда на едно от първите места по процент озеленяване и смело можем да наречем зелен град. Зелените площи и паркове се запазват. В разширенията, които проектантския екип предвижда, са заложени нови зелени територии. Над 2000 хектара са новопредвидените урбанизирани територии около града.

В срещата участваха също така зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов и народният представител Георги Гьоков.

Още новини