Начало Новини Актуално Обсъдиха изпълнението на бюджета за 2018 година на Стара Загора

Обсъдиха изпълнението на бюджета за 2018 година на Стара Загора

Актуално

ОбСПублично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2018 година се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора.

На представянето в зала „П. Р. Славейков“ присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Таньо Брайков, зам.-кметът Иванка Сотирова, общински съветници, експерти от общинската администрация, граждани.

Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчета за приходите и разходите в общинската хазна през 2018 г.

Според началния годишен план рамката на бюджета е 108 642 452 лева, според уточнения годишен план тя е 119 864 608 лева. Изразходвани са 108 642 452 лева.

Общо приходите в бюджета през изминалата година са в размер на 120 420 421 лв., което е изпълнение от 100.46%. Местните приходи са 43 460 231 лв. са в преизпълнение с 1.02. 

Най-много средства над 43% от бюджета са дадени за функция „Образование“ 47 146 937лева, от които държавно финансиране - 43 476 628лева и общинско финансиране - 3 670 309 лева, дофинансиране 152 307 лева.

Разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала във функция „Образование“ за 2018 година възлизат на 38 238 459 лева. За издръжката на 579 деца от подготвителните групи и 13 657 ученика в 33 общински училища, ресурсно подпомагане, ученическо общежитие и за безплатен превоз на ученици са изразходвани 8 523 956 лева. Изплатени са стипендии на 1 702 ученика в размер на 384 522 лева.

Отделените средства за издръжка на 4 394 деца в 27 общински градини са 2 588 403 лева. За финансово обезпечаване на центъра за подкрепа на личностното развитие и ученически лагер гр. Созопол са изразходвани 519 364 лева. През 2018 година от собствените приходи на общината са изплатени 242 180 лева за режийни разходи за организирано столово хранене на учениците на територията на град Стара Загора. За осигуряване на устойчивост на проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“ са изразходвани 131 121 лева. За дофинансиране издръжката на ученици в училища с маломерни паралелки в седем населени места са изразходвани 152 307 лева.

За здравеопазване са похарчени 5 555 737 лева, от които държавно финансиране - 4 301 725 лева и общинско финансиране - 1 076 972 лева. От общински средства е осигурена издръжката на 859 деца в 10 детски ясли и 674 деца, ползващи услугите на детска кухня общо за 1 068 545 лева.

Общо 19 879 815 лв. общински пари са дадени за функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 19 879 815 лева, което е 19.26% от бюджета на Общината. За текуща поддръжка на улици и на прилежащите им тротоари и площадни пространства са изразходвани 5 595 129 лева.

Уличното осветление в града и населените места в общината струва на общинския бюджет 1 954 113 лева. Отчетените разходи по бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, закупуване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и почистване на територии, предназначени за обществено ползване са в размер на 7 777 964 лева.

За предоставената услуга по предварително третиране на битовите отпадъци са изразходвани 2 167 191 лева.

Средствата за дейности по озеленяване и опазване на околната среда са в размер на 1 709 455 лева.  

За Култура, спорт, почивни и религиозни дейности“ са изразходвани 7 671 814 лева, от които държавно финансиране - 2 413 236лева и общинско финансиране - 5 258 638 лева.

Получените трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз са 20 147 109 лева. Извършени са разходи за 22 340 306 лева, от които капиталови разходи – 19 720 703 лева, заплати и осигурителни плащания – 1 701 099 лева, издръжка – 822 518 лева, стипендии – 23 674 лева и текущи трансфери, обезщетения и помощи – 72 312 лева.          

Материалите за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. са качени на сайта на Община Стара Загора.

Още новини