Начало Новини Актуално ОбС - Гълъбово, излезе в защита на Брикел

ОбС - Гълъбово, излезе в защита на Брикел

Актуално

Вчера Общинският съвет на Гълъбово гласува на извънредна сесия специална декларация в защита на "Брикел". Тя е във връзка с писмото на МОСВ, в което се настоява от 1 септември "Брикел" ЕАД да започне извеждането на мощности от експлоатация.

Документът, адресиран до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министрите на икономиката, енергетиката и туризма, на социалната политика и околната среда, до три от постоянните комисии в Народното събрание и до областния управител. Общинските съветници изразяват своята тревога и несъгласие с позицията на МОСВ и настояват тя да бъде преразгледана, пише вестник Старозагорски новини. В него се казва:

Спирането на ТЕЦ "Брикел" за нас означава:

  • Вълна от безработица в региона в период на икономическа криза (повече от 1000 души са жители на общината, а също цели семейства работят в централата);
  • Град Гълъбово без топлоснабдяване - училища, детски градини, болница (за които липсва алтернатива за отопление към момента), обществени сгради, частни домове;
  • Населението (предимно най-слабите социални слоеве) ще бъде лишено от 400 000 т брикети годишно.

Напомняме Ви:
1. Най-засегнато от факта, че "Брикел" ЕАД е основен замърсител в региона, е населението на община Гълъбово. В тази връзка преди около две години дружеството предприе извършване на предпроектни проучвания за решаване на проблема с изпусканите в атмосферата вредни емисии (SO2, NO2 и общ прах) и рехабилитация на централата, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околната среда. Сключен е договор с германската фирма "Enviroserv" за проектиране, доставка и инженеринг за изграждане на сероочистваща инсталация за пречистване на димните газове в Гълъбово. Ние считаме, че този факт е от огромно значение не само за общината, но и за българската икономика и енергетика.
2. Община Гълъбово има притеснения относно готовността на държавата да осигури инвестиции в размер на 15 млн. лева за производството на брикети и топлоснабдяване на града, отразено в Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС. Дали държавният апарат ще бъде задействан за изпълнението на горецитирания ангажимент при наличие на пълно бездействие до настоящия момент?"
Общинските съветници настояват "...да бъде дадена възможност на "Брикел" ЕАД да реализира своята инвестиционна програма, чиято стойност е над 45 млн. евро, още повече, че с това е ангажирана и Главна дирекция по околна среда към Европейската комисия, чието становище ще бъде дадено през м. септември 2010 г. На 24.06.2010 г. в Брюксел ГД по ОС към ЕК взе решение на операторите на ГГИ (големи горивни инсталации) да се даде срок от два месеца, в който същите да представят отчет за съществуващото положение и да представят инвестиционните си програми за привеждане в съответствие на ГГИ с Директива 2001/80/ЕС.
Целта ни е да бъдат избегнати всички негативи, изразяващи се в социален и икономически риск за страната, произтичащи от "спирането" на централата. Вашето решение ще рефлектира основно върху жизнения статус на жителите на общината, върху въгледобива, върху националната ни икономика.  
Разчитаме на Вашата политическа далновидност и държавническа отговорност!"
Припомняме, че до сегашната ситуация се стигна, след като "Брикел" ЕАД (ТЕЦ "Марица-изток 1" и Брикетна фабрика) изчерпа своя лимит от 20 000 часа работа, даден му по комплексното разрешително. През това време дружеството не започна изграждането на сероочистващи инсталации и е един от основните замърсители на атмосферния въздух в Гълъбово и региона. Въпреки това социалната цена от спиране на работата е изключително висока и правителството трябва да отчете този факт. Една стегната програма и безкомпромисни срокове биха решили проблемите и на околната среда, и на част от икономиката ни.

Още новини