Начало Новини Актуално Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов към бизнеса

Обръщение на председателя на БТПП Цветан Симеонов към бизнеса

Актуално
Цветан Симеонов

Обръщение на председателя на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов към представителите на бизнеса, по повод дискриминационната поправка в Кодекса на труда, която лишава малкия и среден бизнес, както и част от едрия бизнес, от възможността да бъдат защитавани в Съвета за тристранно сътрудничество.

ДO
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Както вече сте запознати, въпреки широката подкрепа, която имаме от страна на бизнеса за представителните функции на БТПП в Националния съвет за тристранно сътрудничество и становището, изразено от изявени експерти по критериите за представителност, управляващото мнозинство успя да прокара дискриминационната поправка в Кодекса на труда, лишаваща малкия и среден бизнес, както и част от едрия бизнес, от възможността да бъдат защитавани в тристранния диалог.

Ние сме дълбоко убедени, че извършените промени в Кодекса на труда рано или късно ще бъдат отменени, защото те са дискриминационни и в пълно противоречие с международната и европейската практика. Ние сме решени да продължим действията си за отпадане на тези текстове и ще използваме всички законови възможности за това.
Във всички случаи, Палатата ще остане вярна на своите членове и ще продължи да работи в защита на техните интереси.

Мястото на БТПП е в консултативния орган за тристранно сътрудничество защото, без да се пренебрегва ролята на едрия бизнес, малкият и средният бизнес са в основата на всяка икономика. Неговите интереси също трябва да бъдат защитавани от организацията, която го представлява и която отговаря на стандартите, установени от Международната работодателска организация, в която БТПП продължава да членува.

Учудени сме, че управляващите, чрез този свой акт, официално демонстрират подкрепата си единствено на едрия капитал и още по-учудващо е, че това се случва в една страна членка на Европейския съюз, в разрез с политиката на ЕС по отношение на малкия и средния бизнес.

БТПП си остава най-голямата работодателска организация на българския бизнес, независимо че това не се харесва от всички, и разполага с достатъчно лостове и инструменти на национално ниво за да отстоява и защитава Вашите интереси. Затова Ви приканвам да продължавате да ни изпращате свои предложения, позиции и искания. Заедно сме достатъчно силни, за да се противопоставим на конюнктурни и неадекватни решения с временен характер. Палатата, както и досега, ще продължи да търси Вашето мнение по всички важни икономически, правни, социални и други въпроси, касаещи предприемачите и Ви гарантира, че те ще бъдат чути от компетентните органи и институции.

Бихме искали да отбележим, че участието на БТПП в тристранния диалог по никакъв начин не е свързано с услугите, които тя Ви предоставя. Ние не само ще запазим целия набор от тях, но ще продължим да ги разширяваме и да създаваме условия за облекчаване на условията за ползването им. Ще продължим да бъдем Ваш лоялен партньор. Ще Ви бъдем благодарни ако продължите да изразявате Вашата активна позиция по всички проблеми, които срещате в ежедневната си работа, за да подготвяме и представяме за тяхното отстраняване.
Без да отричаме правото на съществуване и на други сродни работодателски организации, Ви препоръчваме да запазите съпричастността си към Българската търговско-промишлена палата, чрез чиято активност получавате конкретни услуги в полза на Вашия бизнес.

В защитата и представителството на бизнеса на европейско и международно ниво Палатата и в настоящия момент се ползва с авторитета и доверието, които е заслужила и те са ѝ признати повече от век. Палатата продължава да е член на Международната организация на работодателите. Чрез членството си в Европалати, които са официален социален партньор на европейските институции, БТПП ще представя и отстоява интересите на своите членове. И двете организации с писма подкрепиха и ще продължат да подкрепят справедливата ни кауза.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС,
Българската търговско-промишлена палата е минала през трудности, в това число и конюнктурни опити за отклоняване на нейната членска маса. Факт е, че тя е надживяла всички тези опити и продължава да работи активно за по-добри условия за развитие на бизнеса в България, в полза на предприемачеството и на цялото ни общество.

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Още новини