Начало Новини Актуално Обработваемата земеделска земя се е увеличила с 25%

Обработваемата земеделска земя се е увеличила с 25%

Актуално
Рапица

Правителството прие Доклад за приключване на преброяването на земеделските стопанства в България през 2010 г. и за основните резултати от него. В документа е направен сравнителен анализ на получените основни данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. и през 2003 г.

Броят на земеделските стопанства в България е 370 222 и в сравнение с 2003 г. намалява с около 44 на сто. За сметка на това използваната земеделска площ в стопанствата се увеличава с 25% в сравнение с предишното преброяване и достига 3,62 млн. хектара. Това води до увеличение на средната площ, използвана в едно земеделско стопанство над два пъти – от 4,44 ха през 2003 г. на 10,13 ха през 2010 г., което показва тенденция към уедряване на стопанствата, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Данните показват, че в Южна България работят по-голям брой земеделски стопанства (най-много са в областите Благоевград, Пловдив и Кърджали), които обаче са с по-малък размер на стопанисваната земя. Броят на стопанствата в Северна и особено в Североизточна България (Варна, Добрич, Шумен) е около три пъти по-малък, но средният размер на използваната земя е значително по-голям. С най-малък брой стопанства са областите София-град и Габрово.

Физическите лица, които притежават земеделска площ (ЗП), са 97,98% от общия брой на земеделските стопанства и стопанисват около 33,22% от общия размер на използваната земя. Търговските дружества са 1,06% от стопанствата и ползват 31,83% от земята. Кооперациите представляват 0,26% от стопанствата и ползват 17,79% от ЗП. Едноличните търговци са 0,61% от стопанствата с 15,05% от земята. Без ЗП са 3,6% от общия брой на земеделските стопанства. В тях се отглеждат животни, птици и пчели.

Обработваема земя има в 250 733 стопанства. Традиционно най-голям е размерът на площите, заети със зърнени култури – 1 796 229 ха (57,5%), следвани от площите на техническите култури (34,5%). Площите на фуражните и други култури възлизат на 6,8% от общия размер на обработваемата земя. Делът на площите със зеленчуци е 1,2 на сто.

Преброяването на земеделските стопанства има за цел да осигури актуална икономическа, социална и екологична картина на аграрния сектор, необходима за вземането на решения при провеждането на Общата селскостопанска политика. Данните ще бъдат използвани и за определяне на рамката на програмата за развитие на селските райони за новия програмен период след 2013 г., за определяне на полето на наблюдение за системата за земеделска счетоводна информация и за изграждане на статистически регистър на земеделските стопанства.

Още новини