Начало Новини Актуално Оборудват стаи за работа с деца в съдилищата

Оборудват стаи за работа с деца в съдилищата

Актуално
Стара Загора

Председателите на съдилища-модели и партньори по проекта Усъвършенстване на работните процеси в съда проведоха 2-дневен форум в Стара Загора. Създаването в съдилищата на специални условия за работа с деца бе една от темите на дискусиите.

Създаването и оборудването на подобни стаи, както и въвеждането на техники за подобряване на ефективността на изслушването на деца в съда е една целите на тригодишния проект (2010-2012) на Програмата за развитие на съдебната система, финансиран от фондация Америка за България, съобщиха организаторите. Представен бе опитът на Окръжния съд в Шумен и Районния съд в Чепеларе, които вече имат стаи за разпити на деца. Посочена бе необходимостта от специални обучения съдии при изслушването на деца, когато те се явяват в съда като свидетели или жертви в наказателен процес или биват изслушвани по граждански дела.
В паралелна дискусия бяха обсъждани практики за повишаване на доверието в работата на съда, сред които е провеждането на открити дни. Споделен бе опитът на Окръжния съд във Варна, който има изготвена специална методика за провеждането на открити дни. Обсъждани бяха изработването на специална медийна политика, каквато вече имат публикувана във Варна, Добрич и Габрово. В дискусията стана дума други съдилища да се възползват от опита на колегите си при създаването на информационни центрове и изобщо при предоставянето на информация за работата на съда по достъпен и разбираем начин. Унифицирането на информацията на интернет-страниците на съдилищата, какви всички от тях имат, бе друга обсъждана тема от съдиите. Информация по дела с обществен интерес предоставят окръжните съдилища във Варна, Добрич и Габрово, административните съдилища във Варна и Ямбол, районните съдилища във Варна и Чепеларе. Лансирана бе идеята за онлайн-пресконференции по важни съдебни дела, както и за онлайн съдебни дискусии.
Възможността за електронно връчване на призовки и съдебни съобщения бе представена на третата специализирана дискусия, чийто фокус бяха съдебните процедури. От януари 2010 година в Софийския районен съд започна работа по Програма за управление на делата чрез създаването на група от съдии, които се занимават с граждански дела.
В края на срещата членът на Висшия съдебен съвет Радка Петрова представи информация по  изпълнението  на Плана за действие в съдебната реформа (по Механизма за сътрудничество и проверка, наложен  на България от ЕС).
Проектът „Усъвършенстване на работните процеси в съда” се изпълнява от неправителствената организация Програма за развитие на съдебната система. През 2000 г. 11 пилотни съдилища започнаха да изпълняват нови стандарти за добро управление и оперативност. Днес съдилищата, които се стремят да подобрят работата си и да правят реформи по програмата “Съдилища-модели и съдилища-партньори” са 43, като тенденцията е броят им да се увеличава. 32 от тях покриват критериите за добро управление и ефективност по План за подобряване работата на съдилища, одобрен през 2005 г. от Висшия съдебен съвет за национален стандарт, и са обявени за съдилища-модели. През идната година се очаква поне още седем съдилища да се присъединят към проекта.
Информация за Програмата за развитие на съдебната реформа: http://www.prss-bg.org/


Информация за финансиращата организация

Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 г., Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Още новини