Начало Новини Актуално Облекчава се издаването на комплексните разрешителни за опазването на околната среда

Облекчава се издаването на комплексните разрешителни за опазването на околната среда

Актуално
облекчени процедури комплексни разрешители

Министерски съвет прие промени в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Те отразяват нововъведенията в Закона за опазване на околната среда, свързани с децентрализацията на услугите по издаване на комплексни разрешителни и изискванията на европейската директива за индустриалните емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

С промените в наредбата се постига оптимизиране на обхвата на условията на комплексните разрешителни като не се допуска разширяването им извън изискванията на нормативната уредба. Облекчават се изискванията към съдържанието на заявлението за издаване на разрешителните и към условията в комплексните разрешителни. Отпадат изисквания за предоставяне на решение/разрешителни/лицензи, издавани от системата на МОСВ и се предвижда изискването им по служебен път, правителствената пресслужба.

С въвеждането на новите разпоредби ще се постигне намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите по комплексни разрешителни, като същевременно ще се гарантира опазването на околната среда при извършването на широк обхват индустриални дейности.

Още новини