Начало Новини Актуално Областният управител забрани достъпa до Дом-паметника на връх Бузлуджа

Областният управител забрани достъпa до Дом-паметника на връх Бузлуджа

Актуално

Областният управител Недялко Недялков издаде заповед РД-09-345/26.07.2012 г., с която забрани достъпа на лица в сградата на Дом-паметника на връх Бузлуджа, извършването на всякакви технически дейности и влизането на хора за осъществяването им, като превантивна мярка за недопускането на инциденти, поради лошото състояние на недвижимия имот.

В мотивите на областния управител се посочва, че недвижимият имот Дом-паметник комплекс връх Бузлуджа, в землището на с. Крън, община Казанлък, частна държавна собственост, е неизползваем, с нарушена конструкция и в лошо състояние, поради което е негоден за експлоатация.

Поради лошото и негодно за експлоатация състояние на сградата на Дом-паметника на Бузлуджа, е налице застрашаване на живота и здравето на голям кръг хора и в размери, които изискват предприемането на мерки за недопускане на последиците от инциденти.

В тази връзка и в изпълнение на произтичащите ми от Закона за защита при бедствия правомощия по организиране изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, считам за наложителна мярка налагането на забрана за достъп на лица вътре в сградата на Дом-паметника на връх Бузлуджа.
Контрол по оповестяването на заповедта се възлага на зам. обл. управител Петко Карагитлиев. Заповедта е доведена до знанието на директора на ОДМВР за осъществяване на контрол по изпълнението й по време на честванията на празника на Българската социалистическа партия на връх Бузлуджа.

Още новини