Начало Новини Актуално Областният управител търси европейско финансиране за проблема със замърсяването на въздуха в Стара Загора

Областният управител търси европейско финансиране за проблема със замърсяването на въздуха в Стара Загора

Актуално

Проекти за решаване на проблема с чистотата на въздуха в Стара Загора може да бъдат финансирани по оперативните програми Регионално развитие, Околна среда и Конкурентноспособност. По тези програми областната администрация евентуално би могла да работи в партньорство с Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция за околна среда, или чрез създаване на публично-частно партньорство.

За това информираха областния управител Йордан Николов от фирмата Лабконсулт, която стопанисва и поддържа трите измервателни станции, разположени в и край полигона Змейово, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Вчера доц. д-р Цветан Йорданов демонстрира пред областния управител, кмета на общината, представители на неправителствени организации и медиите, компютърна програма и газанализатор. Те могат да регистрират и установят възможни източници на замърсяване. Цената на софтуера е около 200 000 евро, а на газанализатора 45 000 евро.
В момента общините Елин Пелин и Горна Оряховица правят опити да финансират проекти за управление на качеството на въздуха със средства от европейски програми. Идеята на областния управител Йордан Николов е областната администрация в Стара Загора да  разработи подобен проект и да търси финансиране по най-опростената, според доц. Йорданов, процедура по ОП Регионално развитие. Ако Областна администрация – Стара Загора като държавна институция не може да бъде включена в подобен проект, като бенефициент ще участва община Стара Загора, съобщи Йордан Николов.

Още новини