Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора забрани достъпа в Дом паметник Бузлуджа

Областният управител на Стара Загора забрани достъпа в Дом паметник Бузлуджа

Актуално
дом паметник БузлуджаОбластният управител на Стара Загора Йордан Николов издаде заповед, с която забрани достъпа на лица в сградата на Дом паметник връх Бузлуджа, извършването на всякакви  технически дейности и влизането на хора в сградата за осъществяването им, като превантивна мярка за недопускането на инциденти, поради лошото състояние на недвижимия имот.

В мотивите на областния управител се посочва, че недвижимият имот Дом паметник комплекс връх „Бузлуджа”, в землището на с. Крън, община Казанлък, частна държавна собственост, е неизползваем, с нарушена конструкция и в лошо състояние, поради което е негоден за експлоатация, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Съгласно Становище с вх. № 19-00-1162/27.07.2011г. на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Стара Загора, не трябва да се допуска извършването на технически дейности и влизане на хора вътре в сградата, поради наличието на неукрепени и рушащи се части от строителната конструкция.

В писмо на ръководителя на Клиентски енергоцентър - Казанлък на EVN България Електроразпределение АД, с вх. № 19-00-1162/ 27.07.2011г., се посочва, че не може да се осъществи нормално електрозахранване на Дом паметника на връх Бузлуджа, поради разкопани и демонтирани кабели, липсата на трансформатори и уредби за ниско и средно напрежение. Поради реалната възможност за злополука, становището на EVN България Електроразпределение АД - КЕЦ Казанлък е, че няма възможност за нормално захранване с електрическа енергия на сградата.

„Поради тези причини, както и поради лошото и негодно за експлоатация състояние на Дом паметника на връх Бузлуджа, е налице застрашаване на живота или здравето на голям кръг хора и в размери, които изискват предприемането на мерки за недопускане на последиците от инциденти”, пише в мотивите на заповедта.
В тази връзка и в изпълнение на произтичащите от Закона за защита при бедствия правомощия на областния управител по организиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия,  Йордан Николов забранява достъпа на лица в сградата на Дом паметник връх Бузлуджа.

Контрол по изпълнението на заповедта по време на честванията на 120-годишния юбилей на Българската социалистическа партия на връх Бузлуджа се възлага на директора на ОД на МВР Стара Загора комисар Алекси Алексиев.

Дом паметник Булзуджа

Още новини