Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора взе регионалното депо за отпадъци в свои ръце

Областният управител на Стара Загора взе регионалното депо за отпадъци в свои ръце

Актуално

Във връзка с необходимостта от изграждането на регионално депо за отпадъците в област Стара Загора с действаща система за обезвреждането им и протеста на жителите на село Ракитница, областният управител Йордан Николов е изпратил писмо до министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Писмото е на база становищата на директорите на РИОСВ и РИОКОЗ в Стара Загора, изисквани от Николов относно определянето на подходяща площадка за проектиране и изграждане на депото, информира вестник Старозагорски новини.
Както вече стана известно, датско-български консорциум, нает от бившето ръководство на МОСВ за консултант, определи като основна площадка "Ракитница-изток", а като алтернативна - "Мандрата", която е в съседство до настоящото градско сметище "Мандра баир". Впоследствие становището на консултанта беше прието от създаденото за целта СНЦ "Регионално сдружение за управление на отпадъците" с председател кмета на Община Стара Загора - единствен гласувал с "въздържал се".
Определянето на площадка "Ракитница-изток" като основна за бъдещото депо пък провокира напрежение в селото, чието първо проявление беше мълчалив протест пред сградата на Община Стара Загора на 17 септември т.г.
В писмото си до министър Нона Караджова областният управител настоява да бъдат обсъдени и преразгледани отново възможностите на двете площадки - "Мандра баир" и "Ракитница-изток". В искането си той се позовава на официалното становище на РИОКОЗ - Стара Загора, че площадка "Ракитница-изток" не отговаря на Наредба No 7 на МЗ за хигиенни изисквания за здравна защита на селищна среда, тъй като фиксираното разстояние от изискуемите 2000 м до бъдещата площадка е ОТ ЦЕНТЪРА НА С.РАКИТНИЦА, А НЕ ОТ ГРАНИЦАТА НА ЖИЛИЩНАТА ЗОНА, а метеорологичните условия и преобладаващите североизточни ветрове в региона биха спомогнали преноса на евентуални вредни емисии от дейността на депото до населеното място.
Тъй като част от площадка "Мандрата" е дадена на концесия (в началото на януари 2008 г.) на "ИНМАТ" ООД - Раднево, за срок от 25 години и това е един от основните аргументи на консултанта за посочването й като алтернативна, в становището си РИОСВ - Стара Загора (изпратено до областния управител), изтъкват, че държавната концесия, както и икономическите анализи, не следва да се разглеждат като непреодолимо право или финансово възпрепятстване на проекта за регионално депо.
"Предвид създалото се напрежение сред жителите на с.Ракитница и НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА, СВЪРЗАН С ИЗБОРА НА ПЛОЩАДКА, се проучва възможността да се преразгледа концесионният договор на "Мандра баир" и при възможност да се постигне споразумение с фирмата-концесионер", пише в писмото си до министър Караджова областният управител.
Като алтернативен вариант той предлага да бъдат анализирани и оценени възможностите за проучване на друга площадка - в района на "Мини Марица-изток" ЕАД - Раднево. Като мотив областният управител посочва, че в този регион съществуват различни по площ територии, които са с нарушени качествени показатели в резултат на извършвана миннодобивна дейност. От друга страна пък мините са задължени по закон да рекултивират тези територии, което натоварва финансово държавното дружество.

Още новини