Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение, заради некачествено извършен ремонт

Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение, заради некачествено извършен ремонт

Актуално

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов изпрати второ писмо до фирма „Валдес 96” ЕООД да отстрани за своя сметка течовете от покрива на сградата на областната администрация, след извършения от фирмата ремонт през май миналата година. „Валдес 96” е била избрана сред трима кандидати за извършване на ремонт на стойност близо 200 000 лв.

С първото писмо до фирмата, изпратено на 17 март 2010 година, Николов уведомява, че назначена от него комисия е констатирала, че хидроизолацията на покрива на ниското тяло на сградата е пробита на две места, поради което се наводняват стените на помещенията от източната страна на втория етаж. В резултат на това мазилката на тавана и стените пада, а 2 м2  от ламинирания паркет на пода е надигнат, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
Комисията е констатирала също, че в резултат на три пробива на хидроизолацията на покрива от западната страна на втория етаж, са наводнени две стаи и фоайе, мазилката на таваните им се рони и част от хънтъра е паднал.
Съгласно сключен на 7 май 2009 г. договор за извършване на ремонтните дейности фирма  „Валдес 96” ЕООД гарантира качеството на вложените материали и на изпълнените дейности за не по-малко от пет години, като при неспазване на този срок, отстранява за своя сметка констатирани пропуски или недостатъци.
В писмото си областният управител отново настоява да бъдат предприети  мерки за отстраняване на констатираните от комисията недостатъци на ремонтната дейност, както и за възстановяване на нанесените по сградата щети. То завършва с предупреждение, че ако в едноседмичен срок не бъдат предприети споменатите действия, ще се обърне към съда, за да присъди обезщетение за неизпълнение на договорните задължения, съобразно нормите на Закона за задълженията и договорите.

Още новини