Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение за некачествен ремонт

Областният управител на Стара Загора ще търси обезщетение за некачествен ремонт

Актуално

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов е дал едноседмичен срок на фирма "Валдес 96" ЕООД да отстрани за своя сметка течовете от сградата на Oбластната администрация, след извършения от фирмата ремонт през м.май миналата година.

"Валдес 96" е била избрана сред трима кандидати за извършване на ремонт на стойност близо 200 000 лв., съобщиха вчера от пресцентъра на Oбластната управа. Справката в търговския регистър показва, че фирмата е регистрирана в София и един от многобройните й предмети на дейност е извършване на строителни и строително-монтажни дейности.
В началото на 2010 г. Николов е назначил комисия, която е констатирала, че хидроизолацията на покрива на ниското тяло на сградата е пробита на две места, поради което се наводняват стените на помещенията от източната страна на втория етаж. В резултат на това мазилката на тавана и стените пада, а 2 кв.м от ламинирания паркет на пода са надигнати. Комисията е констатирала също, че в резултат на три пробива на хидроизолацията на покрива от западната страна на втория етаж са наводнени две стаи и фоайе, мазилката на таваните им се рони и част от хънтъра е паднала.

За констатациите на комисията "Валдес 96" е била уведомена с писмо от областния управител на 17 март т.г. Вчера Николов е изпратил второ писмо до фирмата, в което настоява да бъдат отстранени пропуските в ремонта.
"Съгласно сключен на 7 май 2009 г. договор за извършване на ремонтните дейности, фирма "Валдес 96" ЕООД гарантира качеството на вложените материали и на изпълнените дейности за не по-малко от пет години, като при неспазване на този срок отстранява за своя сметка констатирани пропуски или недостатъци", припомня в писмото ни Николов. То завършва с предупреждение, че ако в едноседмичен срок не бъдат предприети споменатите действия, ще се обърне към съда, за да присъди обезщетение за неизпълнение на договорните задължения, съобразно нормите на Закона за задълженията и договорите.

Още новини