Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора ще сезира Борисов за смачкани проверки

Областният управител на Стара Загора ще сезира Борисов за смачкани проверки

Актуално
Областен управител - Стара Загора

Ще напиша писмо до премиера и до Министерския съвет за извършените от държавните институции проверки на Oбластна администрация - Стара Загора, за периода преди назначаването ми на длъжност областен управител. Не може да има резултати, след като проверяващите не са сменени.

Те са същите, които бившето правителство назначи, заяви на пресконференция областният управител на Стара Загора Йордан Николов. Недоволството му е провокирано от извършените по негово настояване проверки, които не са установили закононарушения по време на предходното управление на Областната администрация, въпреки очевадни факти.

Хронология на проверките
До момента в Областна администрация са приключили три проверки:

- Сметната палата е извършила одит на финансовото управление на бюджета на Областна администрация за периода 2008-2009 г. Изводите от одитния доклад, който е публикуван на сайта на Областна администрация, гласят, че всички разпореждания с държавна собственост, включително и замените, които са направени, са законосъобразни.

- "Главен инспекторат" на Министерския съвет, извършил проверка за периода 2005-2009 г. В заключителния доклад са посочени само препоръки за подобряване на административната организация.

- Агенцията за държавна финансова инспекция за законосъобразността на проведените обществени поръчки и конкурси за периода 2005-2009 г. Проверяващият орган е съставил 8 акта, но за административни нарушения (по чл. 34, ал.1 от Наредбата за малки обществени поръчки) на бившия областен управител Мария Нейкова и двамата и заместници Хюсеин Енгер и Данчо Данев.

Данните сочат, че общата стойност на финансовите разпореждания за 2007, 2008 и 2009 г. са в размер на 1 365 724 лв. без ДДС и включват:

2007 г.

1. Ремонтни работи на административна сграда на Областна администрация - първа част, по програма "Красива България", на стойност 199 902 лв. без ДДС (финансиран от МТСП). Изпълнен от "Консорциум "Идея" ДЗЗД - Стара Загора, представляван от "Папагал" ООД с управител Михаил Ракаджиев.

2008 г.

2. Ремонтни работи на административна сграда на Областна администрация - подмяна на алуминиева дограма с PVC - втора част, на стойност 199 992 лв. без ДДС (финансиран от МТСП). Изпълнен от фирма "Меаца" ООД, с управител Фахри Идриз, Кърджали.

3. Доставка на офис-обзавеждане за Областна администрация, финансиран със средства на Областна администрация - приходи от продажби в размер на 267 512 лв. без ДДС, разделени в пет договора за изпълнение и спечелени от една и съща фирма - "Ванко-91" ЕООД, Пазарджик, представляван от Люба Димитрова.

4. Основен ремонт на входно помещение и зала на 15-и етаж на стойност 282 467 лв. без ДДС. Изпълнен от "Валдес - 96" ЕООД, Костинброд, с управител Валери Венков.

2009 г.

1. Благоустрояване алеи - парк "Дъбова гора", Старозагорски минерални бани, на стойност 160 000 лв. без ДДС. Финансиран по програма "Красива България" на МТСП. Изпълнен от "Ди Ес Строй" ООД, Стара Загора, с управител Н. Маринов.

2. Подмяна на ламаринена обшивка на покрива на Областна администрация на стойност 61 780 лв. без ДДС. Изпълнен от "БМ - Груп - инженеринг" ЕООД, София, с управител Алберт Александров.

3. Ремонт и хидроизолация на покрив на Областна администрация на стойност 191 378 лв. без ДДС. Изпълнен от "Валдес - 96" ЕООД, София.

4. Абонамент и поддръжка на климатични системи по договор с ЕТ "Климат - Пенко Пенев" ООД, изплатени 2 693 лв. Договорът е прекратен от областния управител Йордан Николов на 01.10.2010 г.

Какво се крие зад сухата статистика?

Според Йордан Николов, проверките скриват редица фрапиращи закононарушения. Всички договори, подчерта той, са подписвани от страна на възложителя от бившия областен управител Мария Нейкова или от някой от нейните заместници, а приемането на обекта - от главния секретар. Освен това фирмите-изпълнителки са прибирали значителни печалби за сметка и на обема, и на качеството на извършената работа. Така например покривът, чиито квадратни метри са завишени 4-5 пъти, е протекъл още при първия дъжд през есента на 2009 година, а изпълнителят "Валдес - 90" така и не се е появил, за да си отстрани недоделките. Хидроизолацията тече вече година. По същото време, когато се е подменяла хидроизолацията, на покрива се работило и по подмяна на ламаринената обшивка, но фирмата-изпълнител е друга. Т.е. една обществена поръчка за един и същ обект е разбита на части. Усвоените средства по ремонта на покрива пък били не повече от 20-30%, категоричен е Йордан Николов.

Пред медиите Николов изрази съмнение, че през годините е правена и инвентаризация на имуществото. Като пример той посочи "Чинията" на Бузлуджа, която е държавна собственост и която не е приета по документи от новия областен управител на Стара Загора. Там се водят трактори, парково осветление за 65 000 лева, озвучителна уредба, печки и т.н., за които няма подписан приемно-предавателен протокол. На всичко отгоре срещу графата материално отговорно лице нямало име, а "МОЛ Бузлуджа". В тази връзка областният управител риторично попита това малкото име ли е, бащиното или фамилното на материално отговорното лице?
Освен това нито един от проверяващите органи не е констатирал явните нарушения с неизплатените данъци към общините в размер на над 100 000 лева.

Най-сериозни щети на държавата са нанесени от заменките, заяви областният управител. Всички те по документи били законосъобразни, но на практика излизало, че частните имоти са далеч по-скъпи от държавните. Претендентите за заменките идвали с готовите си оценки от лицензирани фирми и те са приемали без възражения. Това, което предлагали, пък било апартаменти в крайните квартали на Стара Загора и Казанлък, а насреща получавали апетитни обекти в центъра на областния град.
Миналата година журналистическо разследване на "Старозагорски новини" (въз основа на официални справки, изисквани от Йордан Николов при встъпването му в длъжност) установи, че по време на предходните две управления цели отрязъци от централни старозагорски улици, собственост на МО, са заменени по системата кон за кокошка. Печелившите от тези сделки пък са били от хора, които имат повдигнати обвинения по случая "Масларова".

В момента Агенцията за държавно-финансова инспекция проверява законосъобразността на извършените продажби и замени на имоти, бивша собственост на МО. Същите тези сделки вече година са обект на проверки и от три прокуратури... И нищо.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини