Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора предава доклада за обгазяванията на ресорните ведомства

Областният управител на Стара Загора предава доклада за обгазяванията на ресорните ведомства

Актуално

По повод проведеното на 17 юли 2010 година публично обсъждане на анализа на независимия експерт доц. д-р Добринка Лолова за качеството на атмосферния въздух в Стара Загора, за периода 2006-2009 година, областният управител на област Стара Загора Йордан Николов счита за необходимо да информира обществеността на града и региона, че всички материали, представени и изпратени до областната администрация по този повод, са предадени на компетентните ведомства, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Това включва и запис на проведената дискусия в залата на Кукления театър. Николов апелира всички, които имат информация по този изключително важен проблем, да ги предоставят директно на компетентните органи за предприемане на мотивирани действия, за прекратяване на периодичните замърсявания на въздуха на Стара Загора и региона.
С тази единствена цел той подкрепи предложението на Гражданска инициатива „За чист въздух” за привличането на доц. Добринка Лолова като независим експерт, за извършване на анализ на качеството на въздуха в Стара Загора, за периода от 2006 до 2009 година, въз основа на предоставените с негово съдействие данни на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве и мониторните станции на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Така, както в началото на годината подкрепи предложението на министъра на околната среда и водите Нона Караджова за създаването на работна група от експерти, от различни организации и структури, които подготвиха Оперативен план за действие, за подобряване качеството на атмосферния въздух в Стара Загора, в съответствие с нормативните изисквания и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на здравния риск за населението при превишаване на установените алармени прагове за различни замърсители на въздуха. Този Оперативен план беше подписан и от Богдан Богданов, като представител на Гражданска инициатива „За чист въздух”, който също участва в работната група. Към този момент областният управител определя като съществен пропуск недостатъчната публичност, която се даде на заключенията в анализа от Оперативния план. Вниманието беше фокусирано и бяха огласени предимно мерките, които се предприемат за предизвестяване и ограничаване на замърсяването на въздуха.
Правителството на ГЕРБ и лично министър-председателят Бойко Борисов проявиха воля и желание за справяне с проблема, в резултат на което бяха предприети редица мерки, последвали посещението от 18 януари 2010 година в Стара Загора, на министрите на отбраната и на околната среда и водите. В резултат военният полигон „Змейово” стана най-открития военен обект в България, а Стара Загора града с най-много системи за следене на качеството на атмосферния въздух.
Експертното становище на Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околната среда и водите и РИОСВ – Стара Загора разкри съществени пропуски в извършения анализ на доц. Д. Лолова. Поради тази причина областният управител Йордан Николов не застава зад заключенията на независимия експерт. Според него анализът не посочва по категоричен начин източника на обгазяването. Затова счита за необходимо събраните материали да бъдат предоставени на отговорните лица, за да бъде безапелационно и без съмнение идентифициран причинителя на замърсяването на атмосферния въздух. Необходимо е да бъде извършена още работа в тази посока, анализът беше една от поредните стъпки в търсене на истината, смята областният управител.
Йордан Николов е категоричен, че не бива да се подценяват усилията на учените от Тракийския университет и експертите от институциите в тяхната изследователска дейност да бъде установена истината по категоричен начин. Той следи отблизо работата на учените по проекта, финансиран от Норвежка програма за икономически растеж и устойчиво развитие и Държавната агенция Иновационна Норвегия и очаква в скоро време резултатите от нея. Всяко от 637 000 евро, с които е финансиран проекта, се отпуска само след конкретни резултати, а партньор по него е както Тракийският университет, така и Община Стара Загора. По мнението на Николов необходимо е партньорството по екопроекти с местната власт да се разширява, за да бъде реализиран съществен принос към общите усилия на институциите в полза на обществото. За областния управител са недопустими използваните квалификации за учените от Тракийския университет в писмото, което активистите адресират до премиера Бойко Борисов.
Николов се разграничава от всякакви опити за политизиране на проблема и счита, че граждански дълг на всеки е, ако има информация или конкретни факти, които могат да допринесат за разрешаване на проблема, да ги предостави на компетентните лица за предприемане на съответните действия. С тази идея по решение на областния управител Йордан Николов, който подкрепи инициативата на активистите от ГИ „За чист въздух" за написване на анализа, в търсене на причинителя на периодичните обгазявания на Стара Загора и региона, той беше предварително разпространен до медиите и всички желаещи можаха да се запознаят с него.
Анализът на доц. Добринка Лолова, придружен от становищата на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околната среда и водите, СНЦ „Гражданско обединение – Стара Загора”, Междинния доклад за извършената работа по норвежкия екопроект, Оперативния план за действие, за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. Стара Загора, снимките от Центъра за аерокосмическо наблюдение, както и доклада на доц. Лолова, който обхваща периода 1993-2005 година, ще бъдат предоставени и на заинтересованите ведомства от областния управител Йордан Николов. Той счита, че проблемът е поредният, наследен от правителството на ГЕРБ, но че то ще намери сили и възможности да се справи с него.

Още новини