Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора поиска проверка на дирекция Социално подпомагане

Областният управител на Стара Загора поиска проверка на дирекция Социално подпомагане

Актуално

Областният управител Йордан Николов е изпратил писмо до министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов с искане за проверка на работата в дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, по изготвянето на социални оценки по Закона за интеграция на хората с увреждания и начина на прилагането му.

Писмото на Николов е по сигнал от Териториалната организация на сляпо-глухите в Стара Загора, представлявана от Ангелина Кръстева. В сигнала се твърди, че дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора приема искания за изготвяне на нови социални оценки един месец след изтичане на старите, което е предпоставка за прекъсване на изплащането на интеграционните добавки на хората с увреждания, пише вестник Старозагорски новини. Трима души са с прекъснато изплащане на добавките тъкмо поради тази причина.
От организацията сигнализират още, че повечето от членовете им са хора с двойно сензорно увреждане (зрително и слухово) и се нуждаят от постоянна грижа, защото не могат да се обслужват сами. Те се чувстват дискриминирани от факта, че молбите им за личен асистент по проект "Социална услуга за качествен живот - фаза 2", на Агенцията за социално подпомагане, са отхвърлени. Представителите на организацията съобщават на областния управител и за липсата на професионализъм и проявено грубо отношение от страна на служителите работещи във фронт-офиса на дирекция "Социално подпомагане" в Стара Загора.
Областният управител настоява за предоставяне на подходящи и качествени социални услуги и разчита на намесата на министър Тотю Младенов "за прилагането на правилен подход и коригиране на допуснати професионални грешки и нарушения на Етичния кодекс от държавните служители".

Още новини