Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора иска спешни мерки за комплекс Марица изток

Областният управител на Стара Загора иска спешни мерки за комплекс Марица изток

Актуално

Областният управител на Стара Загора иска спешни мерки за комплекс Марица изтокОбластният управител на Стара Загора Недялко Недялков е изготвил доклад на база на проведена кръгла маса, посветена на проблемите в енергетиката в региона. В него се настоява за спешни мерки за увеличаване на производството на електроенергия и въгледобив в комплекс Марица изток. Докладът ще бъде изпратен до премиера на служебното правителство Марин Райков.

В областна администрация Стара Загора се проведе кръгла маса на тема развитието на енергетиката в Старозагорска област. На срещата тревожно бяха поставени проблемите в развитието на енергодобива в енергийния комплекс Марица Изток. В тази връзка е необходимо да се изведат спешни мерки по отношение на следните въпроси:

1.    Спешно възобновяване на износа на електроенергия – в най-добрите времена е стигала 1200 Мвт;
2.    Спешно намаляване на таксата за пренос на електроенергия, като се има в предвид, че към момента тя възлиза на 17 евро;
3.    При наложените цени продажбата на електроенергия за износ става невъзможна, неконкурентна, а на вътрешния пазар е непосилна за консумация от българското население.
4.    В сметките на гражданите се начисляват и зелена, и кафява енергия, тоест прилага се двойно облагане.
5.    Държавата прибира 80% от дивидентите на държавните енергодружества и ги оставя без собствени финансови средства.
6.    Законовото съществуване на Българския енергиен холдинг (БЕХ) е спорно.
7.    Мини Марица Изток е комплекс, който е зависим на 100% от работата на топлоелектрическите централи 1, 2, 3 и от участието на Брикел ЕАД - Гълъбово, като Брикел дава 98% от производството на брикетните въглища в национален аспект;

  • жизнено важен добив за Мини Марица Изток е минимум 30-32 милиона тона въглища. По-малко количество добив, за предприятието би означавало големи загуби и технически фалит;
  • в момента предприятието Мини Марица изток е в колапс. Няма инвестиции, добивът е недостатъчен, изпитва невъзможност да се разплаща със собствени средства, няма минно строителство, разкриването на земни маси за 2013 г. изостава и се отлага вероятно за 2014 г.;
  • Мини Марица изток е така проектиран, че рудниците трябва да работят заедно, поради причината, че са технологично свързани. Имат изградена обща инфраструктура. Така например жп линиите, захранващи ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 и Брикел преди години са били продадени и са в баланса на ТЕЦ Марица изток 3. Към момента Мини Марица изток и Брикел плащат използването на коловозите на американската централа;
  • от работата на Мини Марица Изток зависи животът на над 100 000 жители от Старозагорска, Хасковска, Ямболска и Сливенска област. В момента рентабилността на производство в Мини Марица изток е около 1%, а цената на въглищата е такава, че те се продават под себестойността си от 01.07.2012 г. и възлиза на 71,50 лв.;
  • Мини Марица изток премина от четирисменен на двусменен режим и работи с 30% от производствените си мощности. Стабилизирането на Мини Марица изток и възстановяване устойчивостта му, технически и технологичното му развитие са крайно наложителни мерки, които трябва да бъдат предприети.

8.    Енергийният комплекс Марица изток произвежда около 30-40 % от електроенергията в България. За сега няма дългосрочна стратегия или прогноза за електропроизводството.
9.    В България има инсталирана около 12 000 Мвт енергийна мощност за производството на електроенергия, заедно с възобновяемите енергийни източници (ВЕИ);

  • потреблението към 27.03.2013 г. е 4500 Мвт. При провеждането на политиката за следващия програмен период 2014-2020 г. за подобряване енергийната ефективност, потреблението ще намалее с още поне 15 %;
  • в експлоатация са ВЕИ за около 2100 Мвт при изисквания от Европейската директива за 16 % до 2020 г. В момента произведената ветроенергията е 18%, тоест над изискваната към 2020 г., а фотоволтаиците надвишават многократно изискванията, определени от Европейската директива 2020;
  • изградените мощности са близо три пъти по-големи от реалното потребление. През 2016 г. навлизат нови норми за въглеродните и азотните емисии. Съгласно директивата на Европейския съюз са необходими нови технологични изгаряния, които предполагат бъдещи инвестиции в производственото и технологичното оборудване на ТЕЦ-овете.

Енергийният комплекс Марица изток е стратегически обект от национално значение за националната сигурност. Определен е като такъв с постановление на Министерски съвет № 181/20.07.2009 г. и постановление на Министерски съвет № 3/10.01.2012 г.

Обръщам се към Вас с апел да бъдат предприети спешни мерки за увеличаване производството на енергия в ТЕЦ Марица изток 2, ТЕЦ Марица изток 1 AES Гълъбово, ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 и Брикел АД. Необходимо е значителното увеличаване на въгледобива в Мини Марица изток и компенсиране на изоставането на производството му от 3 милиона тона въглища, както и извършването на нов анализ.

 

Още новини