Начало Новини Актуално Областният управител на Стара Загора Йордан Николов отчете първите 100 дни от управлението си

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов отчете първите 100 дни от управлението си

Актуално

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов отчете първите 100 дни от управлението си на 27 ноември. В пресконференцията участваха заместник областните управители Галина Стоянова и Димитър Драчев и главният секретар на Областна администрация Мариана Кръстева. В момента област Стара Загора е сред водещите в страната по отношение на икономическото си развитие. Считам, че това статукво трябва да се запази и занапред и смятам, че има потенциал то да се развие, каза Йордан Николов, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Той изрази убедеността си, че заедно с Правителството ще решат основните проблеми на населените места в област Стара Загора и припомни, че само в последния месец благодарение на подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на културата, са задвижени два големи проекта в Стара Загора - старта на тръжната процедура за избор на изпълнител на ЛОТ 2 от автомагистрала Тракия и възстановяването на Ески джамия и превръщането й в първия в страната Музей на религиите.

В рамките на стоте дни бяха реализирани редица срещи с представителите на местните власти - сред тях бяха откроени срещата – дискусия с кметовете на общини и председателите на Общински съвети в област Стара Загора на тема: Взаимодействие между Областния управител, като представител на Държавата, и местната власт в област Стара Загора, произтеклите от нея работни срещи между експертите в областната и общинските администрации, както и посещенията на ръководния екип на Областна администрация в общините.

Областният управител информира още за осъществените разговори с ръководителите на големите компании в региона и обсъжданите възможности за сътрудничество и реализиране на съвместни инициативи, насочени към децата и младежите, както и към хората в неравностойно положение.
Считам, че опазването на околната среда е от изключително значение и всеки от нас трябва да участва активно в този процес, каза Николов и припомни водените срещи във връзка с изграждането на Регионално съоръжение за отпадъците в регион Стара Загора, както и разговорите за реализирането на корпоративна социална политика на територията на община Раднево от Мини Марица Изток ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2.
Областният управител отново акцентира върху подкрепата си за дейността на единствения в страната Спасителен център за диви животни, който функционира в Стара Загора като част от дейността на Федерация на природозащитните сдружения Зелени балкани.

Йордан Николов припомни инициативата си по повод откриването на учебната 2009/2010 година за връчването на награди за ученици от област Стара Загора, постигнали изключителни успехи в науката, спорта и изкуствата и чрез медиите прикани за активно участие.

През стоте дни са проведени и редица срещи с ръководителите на големите предприятия в региона, с цел да бъде осигурено финансиране за ПФК Берое.

В същия период са свикани Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Стара Загора, Областния консултативен съвет и Областния съвет за тристранно сътрудничество.
Въведена е стриктна финансова дисциплина, особено в разходната част. Йордан Николов бе категоричен, че е и ще бъде добър стопанин на държавното имущество, затова още в самото начало е предприел действия за събиране на неизплатените суми, произтичащи от сключени през 2006 - 2007 година договори за наем за имоти, предоставени в управление на Областния управител.

Той информира за издадените заповеди за изземване по административен ред на държания от Конфедерацията на независимите синдикати в България – Регионален съвет на КНСБ – Стара Загора недвижим имот клуб Синди и приемна, както и дворно място и част от находящата се в него масивна двуетажна сграда от Съюза на учените в Стара Загора, които се държат от посочените институции без правно основание.
Намеренията ми са държавните имоти, в разпореждане на областния управител, които не се ползват да бъдат отдадени под наем, чрез тръжни процедури с оглед генерирането на приходи в държавната хазна, каза още областният управител.

Той напомни и за изпратените писма до различни институции, чрез които е отправял искания за ремонт на пътища в областта, средства за доизграждане на християнски храмове, финансиране на спешна консервационна и реставрационна намеса за 17 обекта паметници на културата и други.
Считам, че в област Стара Загора са налице всички предпоставки за развитие на културния туризъм. В условията на криза трябва да работим още по-упорито в това отношение, защото развитието на сектора ще доведе до много ползи, сред които и нови работни места, подчерта областният управител и акцентира върху Промоция на туристическия потенциал на Старозагорски регион със съдействието на Световната асоциация на туристическите агенции WATA.

Областният управител отчете още актуването на Тракийски гробници, разположени на територията на община Казанлък, което на практика даде възможност да се участва в проекти и да се търси финансиране за съхранението и опазването им. Изпратено е писмо до министъра на културата с искане да бъде упълномощено лице, което да събере и представи в Областна администрация необходимата документация с цел да бъдат актувани и останалите паметници на културата с национално значение, разположени на територията на област Стара Загора, за да се осигури възможност за кандидатстване по проекти.
Бях запознат с проблемите на над 150 жители на област Стара Загора в рамките на приемния ми ден, сподели още областният управител и допълни, че следи лично за броя на подадените информационни листи и насрочва срещи при първа възможност.

За времето от 20 август до днес са проведени 3 заседания на Щаба за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. Областният управител ръководи лично действията по ограничаване и ликвидиране на пожара в село Турия, както и в работата на групата, чиято основна задача бе да се запознае на място със състоянието на реките Кумлия и Соколица и да установи опасността от наводнение и подобряване оттока на повърхностните води от интензивни валежи в с. Обручище, община Гълъбово. Бяха предприети необходимите действия за осигуряването на подготовката за зимни условия на област Стара Загора. Със свои писма Йордан Николов поиска техника за нуждите на Гражданска защита, както и изграждането на електронна сиренна система за градовете Стара Загора и Гълъбово.

Под ръководството на областния управител бе проведено учението Старозагорска есен 2009, чиято тема бе Дейност на органите за управление и частите на Единната спасителна система за организиране и провеждане на неотложни аварийно възстановителни работи в област Стара Загора при възникване на земетресение и семинар на тема Действия на Областния съвет по сигурността при военнополитическа криза и при положение на война.
По отношение на упражнения контрол по законосъобразност върху актовете на Общинските съвети от област Стара Загора областният управител отчете:

100-дневния период е характерен с добро взаимодействие и осъществяване на конструктивен диалог с всички общини и общински съвети по повод упражнявания контрол по законосъобразност. Наблюдава се желание на всички страни и участници в процеса за изглаждането на съществуващите грешки и проблеми, както и стремеж за недопускането им в бъдеще. Основната мотивация е взаимодействие между държавната и местната власт в интерес на развитието на всяка една община и благоденствието на всеки един гражданин на област Стара Загора.
Към момента Областна администрация Стара Загора има внесено проектно предложение по проект Красива България - Текущ ремонт - вътрешно подобряване на сградата на Областната администрация Стара Загора и създаване на равни възможности на хора с увреждания и е партньор по проект Решения и интервенции за технологичен трансфер и иновации на аграрно-хранителния сектор в Югоизточна Европа, TECH. FOOD. Работи се и по проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет.

Издадените заповеди на областния управител от встъпването му в длъжност до момента са 256.
Ще продължавам да работя в тясна връзка с Правителството на Република България и Общините в област Стара Загора за запазването и разширяването на икономическата стабилност на региона. Ще подкрепям всяка инициатива, чиято цел е работа по проекти, привличане на средства, осигуряване на нови работни места и повишаване на жизнения стандарт за хората от област Стара Загора. И занапред ще продължа да работя по всеки проблем, който хората поставят пред мен, заяви Йордан Николов.

Още новини