Начало Новини Актуално Областен информационен център - Стара Загора ще проведе четвърта годишна конференция на 29. 05.2015 от 10.00 часа в Реги

Областен информационен център - Стара Загора ще проведе четвърта годишна конференция на 29. 05.2015 от 10.00 часа в Регионална библиотека "Захарии Княжески"

Актуално

1372932655 oicНа 29.05.2015 г. от 09,30 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора” ще се проведе регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие“. Основни акценти в събитието ще бъдат възможностите за развитие на образованието, ученето през целия живот, квалификация и преквалификация на заети и безработни лица, социално предприемачество и младежка заетост.

В рамките на конференцията ще бъдат представени успешни практики и предизвикателства при реализиране на проекти за развитие на човешките ресурси в регион Стара Загора. Опитът на Агенция за развитие Никозия, Кипър в управлението на създаденото от организацията социално предприятие и неговите успехи ще сподели Панайотис Монтукос, финансов директор на агенцията.  Д-р Карл Биркхьолзер Технологична мрежа, Берлин ще представи социалното предприемачество и местното развитие на Германия. Гост на конференцията ще бъде и Кирил Киряков, ръководител на екип за Румъния, България и Малта, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия. Приоритетите в сферата на образованието ще представят лектори от Министерство на образованието и науката, а възможностите за квалификация и преквалификация за заети и безработни лица и младежка заетост ще се представят от  Министерството на труда и социалната политика.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

На 29.05.2015 г. в 9.15 часа в детски отдел на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, Стара Загора ще се проведе пресконференция на Областния информационен център – Стара Загора във връзка с четвъртата регионална годишна конференция на тема „Човешки ресурси и регионално развитие“.

В пресконференцията ще вземат участие:

  • Панайотис Монтукос, финансов директор на Агенция за развитие Никозия, който ще сподели опита на Кипър в управлението на създаденото от организацията социално предприятие и неговите успехи;
  • Д-р Карл Биркхьолзер ще представи социалното предприемачество и местното развитие в Германия;
  • Кирил Киряков, ръководител на екип за Румъния, България и Малта, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия ще коментира проблемите свързани с младежката заетост.

За допълнителна информация:  Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: oic.stz@gmail.comОще новини